HU | EN

Általános leírás

Mik az Alapok céljai?
Mi a különbség a Norvég Alap és EGT Alap között?
Hogyan történik a finanszírozás?
Milyen területeket támogatnak az Alapok?
Melyek a támogatott programterületek?
Kik pályázhatnak?
Hogyan pályázhatnak?
Hogyan működik a partnerség kiépítése?
Ki végzi a pályáztatást?
Melyek az alapok végrehajtását végző intézményrendszer szereplői?


Mik az Alapok céljai?

Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 országon kívül továbbá támogatásban részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is. 


Mi a különbség a Norvég Alap és EGT Alap között?

A Norvég Alap Norvégia által, az EGT Alap Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott támogatási alap. Az EGT Alap keretében a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, liechtensteini szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, tudástranszfer egyaránt hozzájárulhat. A Norvég Alap keretében a partnerség norvég intézményekkel, szervezetekkel való közös kezdeményezések révén valósulhat meg. A Norvég és EGT Alapról részletesebb információkat az Alapok honlapján találhat. (angol nyelven) A Norvég és EGT Alap a Wikipedian (angol nyelven). 


Hogyan történik a finanszírozás?

Az említett Alapokat más néven Norvég Finanszírozási Mechanizmusnak és EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezik. Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal azokat a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat (Memorandum of Understanding), ami alapján a finanszírozás történik a 2009-2014-es támogatási időszakban. A kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok ide kattintva érhetők el. A 2009-2014-es időszak – nevével ellentétben – 2014-ben még távolról sem zárul le. A nyertes projektek megvalósítási időszaka 2017. április 30-ig tartott.


Milyen területeket támogatnak az Alapok?

Magyarország a donor országokkal közösen tizenegy olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programterületeknek nevezik, melyekért felelős Program Operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban.


Melyek a támogatott programterületek?

Az EGT Alap által támogatott hét programterület a következő: Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja, Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak. A Norvég Alap által támogatott négy programterület a következő: Zöld ipari innováció, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, Népegészségügy. További információkat az egyes programterületekről a Programterületek menüponton belül találhatók. 
A fent felsoroltak közül három program végrehajtása a donor országok által közvetlenül megbízott alapkezelők közreműködésével, jelen honlapon bemutatott intézményektől függetlenül zajlik. 
Ezek az EGT Alapon belül a Civil szervezetek támogatása, más néven a 'Norvég Civil Támogatási Alap' (www.norvegcivilalap.hu) és az 'Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz' (www.rec.org), valamint a Norvég Alapon belül a 'Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd' (www.decentwork.no) programterülete. További információkat ezekről a programterületekről közvetlenül az őket kezelő szervezetek honlapján lehet találni. 


Kik pályázhatnak?

A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül rögzítésre. Vannak olyan pályázatok, ahol kizárólag önkormányzatok, olyanok ahol non-profit társaságok, gazdasági társaságok, és némely esetben magánszemélyek is pályázhatnak.  


Hogyan pályázhatnak?

A címlap bal oldalán található dobozban elérhető 'Pályázói felület'-en keresztül lehet pályázni, ott szükséges regisztrálni. Az aktuális pályázati felhívások itt érhetőek el. 


Hogyan működik a partnerség kiépítése?

A magyar pályázóknak több esetben a pályázati felhívás előírja, hogy a projektet egy norvég/izlandi/liechtensteini partnerszervezettel közösen kell megvalósítaniuk. Az EGT és Norvég Alapok intézményrendszere projekt partner kereső rendezvényekkel segíti a donor országbeli szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. Az aktuális rendezvények megjelennek a honlap hírei között.  


Ki végzi a pályáztatást?

A pályázatok meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a hozzá tartozó kilenc programterületen egységesen a Végrehajtó Ügynökség feladatait ellátó NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) végzi. Egy adott programterület céljainak, a pályázati kiírások tartalmának meghatározását, a támogatói döntések meghozatalát, a szakmai megvalósulás nyomon követését az egyes programterületekre kijelölt ún. 'Program Operátor' szervezet látja el. A programterületek többsége rendelkezik ún. Donor Program Partnerrel is, amely egy norvég, izlandi vagy liechtensteini szervezet, vagy ezek csoportja. A Donor Program Partner tanácsadói szerepben segíti a program tervezését és végrehajtását.  


Melyek az alapok végrehajtását végző intézményrendszer szereplői?

Hazai intézmények:

1. Végrehajtó Ügynökség (VÜ) 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ)
 

Feladata: válaszadás a pályázók és projektgazdák kérdéseire, pályázatkezelő rendszer kialakítása, fenntartása, a pályázatok befogadása, projekt előrehaladási jelentések befogadása és formai ellenőrzése, kifizetési kérelmek befogadása és ellenőrzése, támogatás utalásának előkészítése, helyszíni ellenőrzések lefolytatása. 

2. Program Operátorok (POk) 

Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja: Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály 

Energiahatékonyság programterület: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály 

Megújuló energia programterület: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály 

Norvég Civil Alap: Ökotárs Alapítvány 

Kulturális és természeti örökség megőrzése programterület: Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális Fejlesztési Főosztály 

EGT Ösztöndíj Program: Tempus Közalapítvány 

Zöld ipari innováció programterület: Szent István Egyetem 

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület: Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály 

Népegészségügy programterület: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Projektirányítási Igazgatóság, Norvég Programoperátor Osztály, Operatív Tervezési és Végrehajtási Főosztály 

Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd: Innovation Norway 

Feladataik: a programok és pályázati felhívások kidolgozása, a támogatói döntések meghozatala, támogatási szerződések megkötése, kifizetési kérelmek jóváhagyása, monitoring látogatások, ellenőrzések lefolytatása, szabálytalanságkezelés, a program nyilvánosságának biztosítása. 

3. Nemzeti Kapcsolattartó (NK) 
Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
 

Feladatai: Teljes körű felelősség a programok szabályszerű, és az Együttműködési Megállapodásokban foglalt céloknak megfelelő végrehajtásáért, program végrehajtás nyomon követése, Monitoring Bizottság felállítása, a támogatások felhasználásához szükséges intézményi, pénzügyi és eljárási szabályok kialakítása, jelentéstétel a donor országok felé. 

4. Igazoló Hatóság (IgH): 
Magyar Államkincstár
 

Feladatai: Támogatás igénylések benyújtása a donor országok felé, adatszolgáltatás az Alapok pénzügyi lebonyolításáról, a pénzügyi, elszámolási folyamatok megfelelőségének ellenőrzése. 

5. Ellenőrzési Hatóság (EH): 
Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)
 

Feladatai: Az Alapok végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési stratégia kidolgozása, rendszer-, program- és projekt szintű ellenőrzések lefolytatása, jelentéstétel a donor országok felé. 

6. Donor Program Partnerek (DPPk) 

Norvég Kutatási Tanács (RCN); Innovation Norway; Norvég Népegészségügyi Intézet; Európa Tanács; Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA); Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS); Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS); Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért (Vox); Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS); Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU); Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA);Izlandi Kutatóközpont (RANNIS); Norvég Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) 

Feladataik: Donor országbeli vagy a donor országok által kijelölt kormányközi szervezetek, a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet töltenek be. Donor Program Partnerek elérhetőségei letölthetőek ITT 

7. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI)- Brüsszel 

Feladata: Az FMI a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat támogató, a kedvezményezett országok felé elsődleges kapcsolattartóként működő szervezet. 

8. Monitoring Bizottság (MB) 

Feladata: Rendszeresen megvizsgálja a Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának előrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében. Állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai az NK, az érintett minisztériumok delegáltjai, az önkormányzatok, a magánszektor, a társadalmi partnerek, valamint a civil szféra képviseletét biztosító szervezetek képviselői. 

9. Együttműködési Bizottság (EB) 

Feladata: Az adott programterület előkészítését és végrehajtását támogató tanácsadó testület, amelybe tagot delegál a Program Operátor, a Donor Program Partner(ek), továbbá az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott, vagy a Program Operátor által felkért további szervezetek. 

  Donor Program Partner  Programterület Program Operátor
1 Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja MiniszterelnökségNemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály -
2 Zöld ipari innováció Szent István Egyetem Innovation Norway
3 Népegészségügy Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projektirányítási Igazgatóság, Norvég Programoperátor Osztály, Operatív Tervezési és Végrehajtási Főosztály
Norvég Népegészségügyi Intézet
4 Kulturális és természeti örökség megőrzése Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális Fejlesztési Főosztály
5 Energiahatékonyság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)
6 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés Miniszterelnökség
Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS) Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért (Vox)
7 Megújuló energia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály
Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)
8 Ösztöndíjak Tempus Közalapítvány Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU) (Vezető DPP)
Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA)
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
9 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) közvetlenül szerződve Norvég Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB)
10 Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd Innovation Norway közvetlenül szerződve -
11 Norvég Civil Támogatási Alap Ökotárs Alapítvány közvetlenül szerződve -