HU | EN

Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Filmek

Norvég Alap 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Program

A Norvég Alap keretében megvalósított HU11 Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Program végrehajtását és eredményeit foglalja össze a dokumentumfilm. A program célja volt a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, a hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A 2009-2014 támogatási ciklusban a Norvég Alap 83,2 millió Eurót biztosított Magyarország számára.

 


Norvég Alap 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Program záró rendezvény

Lezárult a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 közötti időszaka, amelynek keretén belül a Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Program (HU11) is záró rendezvényt tartott 2017. november 23-24-én, Balatonfüreden. Ebben a támogatási ciklusban a Norvég Alap 83,2 millió Eurót biztosított Magyarország számára.

 


Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel

A Norvég Alap támogatásával kistérségi gazdaságfejlesztési modell, okos régió kialakítása kezdődött Törökbálinton és térségében. Az egy éve indult, és most befejeződött a „Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel” című projekt, melyben részt vett még Diósd, Pusztazámor, Sóskút és Tárnok is.

 


Egészséges és aktív időskor

Az Európai Unió más tagállamaihoz és Norvégiához hasonlóan a magyarországi önkormányzatok számára is nagy kihívást jelent a lakosság elöregedése, melynek következtében egyre növekszik a szociális és az egészségügyi ellátást biztosító intézményrendszer leterheltsége.

Az „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt erre dolgozott ki egy lehetséges választ az önkéntesek által az időskorúak számára nyújtott segítő tevékenységeket szervező, koordináló és felügyelő intézményközi együttműködés megvalósításával, amely hozzájárulhat az idősek otthoni életvitele feltételeinek javításához.

 


Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása (FolkCraft)

A projekt célja Hajdúböszörmény Város kapacitás-fejlesztése volt a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaságfejlesztés segítése érdekében, együttműködésben a város, a helyi civil szervezetek és vállalkozások között. A helyi fenntartható gazdasági fejlődés mellett fontos eredményei a projektnek a társadalmi kapacitások fejlesztése, a helyi és regionális együttműködések és gazdaság fejlesztése-erősítése, európai jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.

 


A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerőpiaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen

A projekt a reptéri gazdasághoz kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével: a projekt azt kívánja elősegíteni, hogy a lakosok képzettségükhöz és képességeikhez illő, lakóhelyükhöz minél közelebbi munkalehetőségeket találhassanak, elhelyezkedési lehetőségeik javuljanak. Ennek fontos eszköze a folyamatos tanulás és önképzés lehetőségének megteremtése a helyi lakosok részére, a legmodernebb technológiai színvonalon, az esélyegyenlőségek biztosítása mellett.

 


Mintaprogram a minőségi időskorért

Projektünk legfőbb célja az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki aprófalvas településeken. Első közvetlen célunk humán kapacitásfejlesztés volt a közszférában és az idősgondozásban, mely új szemléletet és tudatos cselekvést hoz és bevonja a kistelepüléseken lakó időseket a helyi közösségi életbe. A cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálta. Többek között 19 féle tréning, 4 tananyag, 3 konferencia, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába és 2-2 idősgondozó cserelátogatása. A fiatalok és idősek kapcsolatának fejlesztésére is hangsúlyt helyeztünk. A projekt egyik eredményeként magas színvonalú szakmai együttműködés indult a Dél-dunántúli idősgondozással foglalkozó intézmények között.

 


A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztésen

A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, a humán erőforrásainak fejlesztése volt, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A program keretében minden projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósult meg.

“A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt alapvetően a katasztrófavédelmi őrsök kialakítását hivatott támogatni. Ennek érdekében szakmai, nemi esélyegyenlőségi, helyi együttműködési képzések, valamint norvég partnerekkel folytatott tapasztalatcserék és az ezeket kiegészítő tevékenységek zajlottak.

 


A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása

A projekt célja egy egykori műemlék plébániaépület közösségi központtá való felújítása közösségfejlesztésen keresztül. A megújulás lehetőségeit a helyi lakossággal együtt alakítottuk ki közösségi tervezés során. Az új funkciók és az épülethez kötődő társadalmi vállalkozás szakértők, helyi vállalkozók, civil szerveztek, polgármesterek és lakosok aktív részvételével kristályosodott ki. A folyamatot egy képzéssorozat kísérte, elsősorban az épület fenntartását biztosító helyi szereplők és vállalkozók tudásának, képességének fejlesztésével. A cél egy vállalkozói közösség kialakítása volt, akik aktív szerepet vállalnak a megújult plébániaépület működtetésében és fenntartásában.