HU | EN

Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Szintű Alapja Filmek

EGT és Norvég Alapok: Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése volt a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járultak hozzá.


EGT és Norvég Alapok: Ösztöndíjak

Az EGT Alap keretében megvalósított Ösztöndíj program célkitűzése a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósításának elősegítése volt, valamint hozzájárult a magyar és külföldi intézmények közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához, jó gyakorlatok átvételéhez.


EGT és Norvég Alapok: Megújuló energia

A Megújuló program egyik célja a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások fenntartható alkalmazása területén. Az EGT Alap támogatásával több magyar szakember is részt vett izlandi képzésen az elmúlt évben, így lehetőségük nyílt megismerni módszertanukat.


EGT és Norvég Alapok: Zöld ipari innováció

Talajra alkalmazható termékek fejlesztésében működtek együtt magyar és norvég szakemberek a Zöld Ipari Innováció program keretein belül.


EGT és Norvég Alapok: Népegészségügyi kezdeményezések

Patológiai E-health fejlesztésen dolgoztak együtt magyar és norvég szakemberek a korai rákdiagnosztika megvalósításához a Népegészségügy programban.


EGT és Norvég Alapok: Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz

Az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz programterületen keretében a kétoldalú együttműködésnek a témája a vízi infrastruktúra volt, és hogy hogyan lehet jobban kezelni a vizet. A két ország szakemberei tapasztalatot cseréltek az új infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatban.


EGT és Norvég Alapok: Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd

A hazai legnagyobb önkormányzati szövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, együttműködve a norvég önkormányzati szövetséggel, több helyi önkormányzat számára nyújtott hasznos segítséget az ügyfelek erőszakos fellépésének kezelésében, a jó gyakorlatok cseréjében, megoldások kidolgozásában.


EGT és Norvég Alapok: Norvég Civil Támogatási Alap

Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósulhatott meg Magyarországon a Fészekhagyó program, amely a fogyatékkal élő (főleg Williams szindrómás és egyéb ritka betegségben szenvedő) fiatalokat készítette fel az önálló életre, igényeiknek és sajátosságaiknak megfelelő feladatokon és tréningeken keresztül.

 


EGT és Norvég Alapok: Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Norwegian Istitute of Bioeconomy Research szervezetei sikeresen működtek együtt a Szeri Gyógynövényház, valamint a hozzátartozó gyógynövénykert hasznosításának, fenntartásának, esetleges további fejlesztéseinek megvitatásában, kiértékelésében.


EGT és Norvég Alapok: Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program célja volt a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által.