HU | EN

Kulturális és Természeti Örökség Filmek

"Művészetek Háza" az albertirsai zsinagóga helyreállítása

Átadták a felújított albertirsai zsinagógát. Befejeződött a több mint 200 éves épület rekonstrukciója. Helyreállították az eredeti arculatot, funkcióját tekintve pedig művészetek háza lett belőle, ahol koncerteket, hangversenyeket, kiállításokat szerveznek majd. A beruházás 288 millió forintba került A költségek jelentős részére pályázaton nyert pénzt az albertirsai önkormányzat.


A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása a műemlék megőrzése és kulturális-közösségi térként való fenntartható hasznosítása érdekében

A projekt elsődleges célja, hogy az egykori Lóvasút végállomás épülete az örökségvédelmi szabályok betartása mellett megújuljon, funkciókat és tartalmat kapjon, valamint, hogy újjakkal bővüljön. Így az épület otthonául szolgál a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint rendezvényközpontként és vendéglátó ipari létesítményként is működik majd. Megvalósulhatott az a régi elképzelés, hogy az 1885-ben épült végállomás megszabadulhasson az évtizedek alatt hozzáépített toldalékoktól, és eredeti állapotában várhassa a látogatókat.


Örökségszálló - a Türr István Múzeum látványtára

A bajai Türr István Múzeum a projekt keretében felújította és átalakította a soknemzetiségű népességgel és sokszínű kultúrával büszkélkedő város központjában a Deák Ferenc u. 1. szám alatti országos műemléki védettség alatt álló épülete belső terének egy részét. A fejlesztés eredményeként a beltér megnyitása a látogatók számára 30%-ról 60%-ra növekedett, 600 m2 felülettel és korszerű informatikai szolgáltatással. Közel 700 újabb tárgyat tettek kiállításképessé. Új szolgáltatásként kutatók és tanárok számára nyújtanak korszerű kutatási lehetőséget. A projekt megvalósulásával az „Örökségszálló” - a 79 éves közgyűjtemény mintegy 100 000 darabos műtárgyállományának közel 60%-a vált bemutathatóvá, a korábbi 20% helyett. Kincses Bácska kulturális öröksége végre minden érdeklődő látogató számára közkinccsé válhat.


Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemléképület megújításával, fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával

Kitűzött célok közt szerepelt a Szentesi Szecessziós Ház kulturális, művészeti, valamint a kávéházi multikulturális funkciók megvalósításának biztosítása.  

Fő kialakított funkciók: előtér, szecessziós közéleti, irodalmi kávéház, kamaraterem, interaktív galéria, mozgás- és koncertterem. A saroképület utcai homlokzatainak felújítására is sor került, az örökségvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével. A Szecessziós Ház lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli művészeknek alkotásaik bemutatására, otthont ad irodalmi, zenei és egyéb rendezvényeknek. A projekt számos helyi civil szerveződés, egyesület, baráti kör, intézmény működésének feltételeit javítja működésükhöz megfelelő helyszín biztosításával, emellett a város turisztikai kínálatát is bővíti. Akadálymentes közösségi tér került kialakításra, így jelentősen javult bizonyos hátrányos helyzetű csoportok (elsősorban a mozgássérültek) kulturális javakhoz történő hozzáférhetősége. Az épület további részei későbbi beruházásokkal újulhatnak meg.


Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja

A projekt az EGT alapot biztosító országok támogatásával valósult meg. Ennek köszönhetően Nagykőrös városának zöld szíve, a több mint 5 hektár területű „Cifrakert” területén belül, 3 akcióterületre bontott része került rehabilitálásra, mely a következető tevékenységek megvalósítását jelentette:

Az ott álló helyileg védett, 1870 körül épült Svájci Ház és Zenepavilon felújítása, a Svájci Ház és a Zenepavilon környezetének és a piactérnek felújítása, játszótér kialakítása és sportpálya készítése, a játszótér és sportpálya megvilágítási rendszerének kiépítése, a színpad és nézőtér felújítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a Cifrakert funkcionális területeinek használatát segítő eszközök beszerzése és a CIFI wi-fi rendszer kiépítése. A Cifrakertet a régi fényében sikerült felújítani úgy, hogy új modern a város lakosainak fontos és szükséges funkciókkal került megtöltésre. Lehetőséget teremtett mindenkinek köztük a hátrányos helyzetűeknek és a fogyatékosoknak is a park látogatására és a minél teljesebb regenerációra. 


"Kul-TÚRA határok nélkül"

A projekt célja a kulturális sokszínűség, a magyar, roma, skandináv népzene és tánc megismertetése, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködés kialakítása volt. Ennek keretén belül létrejött egy folklór tábor, ahol izlandi résztvevőinkkel előadásokon, kézműves foglalkozásokon, és táncházon keresztül ismerkedtünk meg egymás tradícióival, hagyományaival. Az interkulturális párbeszéd mélységét izlandi utazásunk tovább erősítette, ahol a szigetországban élők ízelítőt kaphattak a magyar kultúrából, mi pedig megismertük a skandinávok mitológiájának hátterét.


Színházi nevelési tapasztalatcsere hat magyar színház, egy norvég egyetem és egy norvég színház művészei és szakemberei között

A pályázatot benyújtó InSite Drama által 2013-ban végzett országos feltérképező kutatás bebizonyította, hogy a színházi nevelés soha nem látott virágzásnak indult az elmúlt években: ma már szinte minden színháznak vannak ilyen típusú programjai (Cziboly Ádám – Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve, L’Harmattan, 2013). Színházi nevelési program alatt olyan repertoárba illesztett, színházi előadást is tartalmazó komplex művészetpedagógiai programokat értünk, amelyek során az alkotók interakcióba is lépnek a résztvevőkkel, velük együtt gondolkodnak a színházi részek által felvetett kérdésekről. Ez történhet beszélgetés formájában is, de gyakran a résztvevők szerepbe is léphetnek, a történet íróivá és rendezőivé is válhatnak.


J. Fosse Alvás című drámájának bemutatása

"Jon Fosse Alvás című drámájának bemutatása" című projektünk megvalósításának televíziós technikával történő dokumentálását is célul tűzte ki egyesületünk a hivatásetika és a közszolgálat jegyében. A színházi előadás létrehozásának minden egyes készülési/kivitelezési fázisát ismeretterjesztési formában rögzítettük, a díszlet– és jelmeztervezéstől kezdődően, azok kivitelezésén keresztül, a próbákon át, egészen a bemutatóig.


TáncKluzív

Projekt átfogó céljaként, az interkulturális kortárs táncművészeti alkotás bemutatása valósult meg, 1 db előadás (produkció), koreográfia jött létre; 2 db interaktív táncművészeti esemény megvalósítása keretében, nemzetközi partnerségben (1. helyszín: Trondheim, Norvégia; 2. helyszín Nyíregyháza, Magyarország).


Színkeverő - Reménység, Oktatás, Művészet, Alkotás

A projekt közvetlen célja, az Észak Bácska térségben a roma és nem-roma emberek, közösségek közötti interkulturális párbeszéd mélyítése és szilárdítása, valamint a hátrányos helyzetű térségek és hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása a tevékenységek megvalósításába, jó gyakorlatok adaptálása, a többségében fiatalok számára szervezett művészeti programok rendszeres, gyakori és minél hosszabb ideig történő megvalósításával.


Jégtörő...

A leggyakrabban előforduló társadalmi problémákra keres megoldást a nézők bevonásával a Szegedi Focus Műhely Alapítvány által 2013-ban létrehozott Homo Ludens Project. A különleges színházi programot a játékos, önfeledt szemléletmód vezérelte. Az előadás a romákkal szembeni előítéletek, és az együttélés kérdéseit mutatja be. Tantermi veszekedés látható abban a tizenöt perces jelenetben, amelyet a Homo Ludens Project mutat be. A Jégtörő című darabban egy diákkal a nemzetisége miatt igazságtalanul bánnak a társai. A jelenet végén a nézők is bekapcsolódhatnak, hogy a színészek segítségével újra játsszák a történetet úgy, hogy megoldást keresnek a felmerülő problémára. Kolompár Gábor, főszereplő, Jégtörő ”Én vagyok az a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerek, aki a legszegényebb környékről került ki az iskolába. És én vagyok az, akinek képviselnem kell a saját érdekeimet, kiállnom majd magamért és hát a nézőket bevonni, hogy segítenének-e nekem, remélhetőleg.” A Homo Ludens szemléletmódja a társadalmi kérdések szabad és játékos megközelítése. Mindezeket a fórumszínház technikájának segítségével teremtik meg. Az előadás célja, hogy elgondolkodtassák a nézőt.