HU | EN

Népegészségügyi Filmek

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

A projekthátterében a védőnői szolgálat hálózata és működése, mint magyar sajátosság állt. A védőnők az alapellátásban elsősorban a megelőzés területén dolgozó szakemberek, akik egészségnevelési, közegészségügyi feladatokat látnak el, a gyermek születését követően folyamatosan figyelemmel kísérik őket a tankötelezettségük végéig. Működési területük a családok otthona, iskolák, kórházak, közösségi terek, védőnői tanácsadók. Jelenleg a védőnői munkát végző 5300 védőnő közül 4005 a területi és 1007 az iskolavédőnői státusz. A védőnők a hátrányos helyzetű településeken sokszor egyedül, szakmai vezetés és segítség nélkül végzik tevékenységüket. Egyedül foglalkoznak a kliensekkel, küzdenek meg a nehezebb esetekkel; különösen érvényes ez a leszakadó térségekben dolgozó védőnőkre. A családlátogatások mellett a napi adminisztrációs tevékenységeket is ellátják, mely munkafolyamatot sok esetben megnehezíti a védőnői tanácsadók nem megfelelő informatikai felszereltsége; jellemzőek az elavult gépparkok, nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló számítógépek.