HU | EN

Rövidítések

AIBA Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein
ÁEEK  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
CoE  Európa Tanács (Council of Europe)
DO  Donor országok
DoRIS  Documentation, Reporting and Information System (A donor országok által működtetett Dokumentációs, jelentéstevő és információs rendszer)
DPP  Donor Program Partner
EB  Együttműködési Bizottság
EGT  Európai Gazdasági Térség
EH  Ellenőrzési Hatóság 
EU Európai Unió
EUTAF Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
FMB  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság
FMI  Finanszírozási Mechanizmus Iroda
FMO  Finanszírozási Mechanizmus Iroda (Financial Mechanism Office)
IGH  Igazoló Hatóság
KKPSZA  Kétoldalú Kapcsolatok Program Szintű Alapja
KKNA  Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
NP  Nevesített Projekt
KPA  Kis Projekt Alap
MÁK  Magyar Államkincstár
MB  Monitoring Bizottság
ME Miniszterelnökség
ME NEPVF  Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
ME KÖHÁT  Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
ME UFF   Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztály
NFFKÜ  NFFKÜ-Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
NFM  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NK Nemzeti Kapcsolattartó
OS  Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
PO  Program Operátor
RA  Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság
RANNIS  Izlandi Kutatóközpont
SIU  Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ
SZIE  Szent István Egyetem
TS  Technikai Segítségnyújtás
 VHR  Végrehajtási Rendelet, 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
 VÜ  Végrehajtó Ügynökség
 KS Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége
VOX  Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért