HU | EN

Jogszabályok

Hazai szabályozások:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

235/2011. (XI.15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

236/2011. (XI.15.) Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

326/2012. (XI.16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

433/2015. (XII.28.) Korm. rendelet az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

434/2015. (XII.28.) Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről


Donor oldali szabályozások:

EGT Alap Szabályzat és kapcsolódó m ellékletei

Norvég Alap Szabályzat és kapcsolódó mellékletei


Együttműködési Megállapodások:

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Együttműködési megállapodások