HU | EN

Eredmények az EGT és Norvég Alapok 2009-2014 időszakának Záró Stratégiai Jelentéséből

Magyarországon az EGT és Norvég Alapok 2009-2014 programozási időszakának előkészítési és végrehajtási folyamata 2011 októberében kezdődött az Együttműködési Megállapodások aláírását követően. Norvégia, Izland és Liechtenstein támogatásának köszönhetően közel 600 projekt került megvalósításra. Az EGT és Norvég Alapok átfogó céljai – gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése – kiváló alapot teremtettek a hazai fejlesztésekhez. A végrehajtási időszak alatt javuló tendenciát mutató magyar gazdasági és társadalmi helyzethez, valamint fejlesztésekhez nagymértékben járultak hozzá az Alapok. Bátran kijelenthető, hogy a magyar gazdaság stabil, fenntartható és széles körben megalapozott.

A társadalmi helyzetet tekintve, fő prioritás a születések számának növelése és a halálozások számának csökkentése. További fontos cél a szegénység és a társadalmi különbségek csökkentése, mely szintén összhangban áll az EGT és Norvég Alapok létrehozását szolgáló átfogó célokkal.

A megvalósított programok célkitűzései a Nemzeti Stratégia illetve az Európai Unió fejlesztési irányaival összhangban kerültek meghatározásra. Magyarországi felügyelet alatt 7 programterület, a támogató országok irányításával pedig 3 program valósult meg sikeresen 2017 decemberéig.

 

Az elért eredmények egyik nagyszerű példája 6 állami iskola (pl.: Galamb József Mezőgazdasági Szakközépiskola, siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola) energiahatékonysági beruházásának sikeres megvalósulása és a több mint 3600 diák környezeti feltételeinek javulása.

A kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez és megújítása, valamint a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való hozzájárulás érdekében, számos jelentős kulturális örökségi helyszínt (pl. "Kincsem istálló és udvarház" felújítása, közösségi térré való kialakítása, A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása a műemlék megőrzése és kulturális-közösségi térként való fenntartható hasznosítása érdekében) újítottak meg.

Az EGT Alap az elmúlt évek egyik legfontosabb támogatási forrása volt a támogató országok és Magyarország közötti tapasztalatcserét és tanulási lehetőséget biztosító ösztöndíjaknak, amely 815 mobilitást tett lehetővé a hallgatók és oktatók számára.
A Tempus Közalapítvány honlapja további érdekes információkkal szolgál az Ösztöndíj programmal kapcsolatos eredményekről és hírekről.

Zöld Ipari Innováció program keretében nagyon szép eredmények születtek a növekvő „zöld foglalkoztatás” és vállalkozói tevékenységgel (pl.: (pl. Alföldi Tej Kft., Univer Kft.) kapcsolatban. A hulladékgazdálkodás, valamint a levegőbe, vízbe és talajba jutó káros gázok kibocsátásának csökkentéséről szóló sikerekről itt olvashat bővebben.

A közintézmények, a helyi és regionális önkormányzatok megerősített intézményi kapacitásának és humánerőforrás-fejlesztésének köszönhetően a helyi polgárok is élvezhetik Budapest és a vidék fejlődésének eredményeit. (pl.: minőségi időskor elősegítése Alsómocsoládon, a reptéri gazdasággal kapcsolatos helyi foglalkoztatás előmozdítása újszerű és innovatív szolgáltatások bevezetésével)

A hátrányos helyzetű csoportok integrálása tartós pozitív hatást gyakorol a társadalomra. A támogató országok hozzájárulásával például több mint 5300 - elmaradottabb területeken, különösképp roma közösségekben dolgozó - védőnő munkakörülményei javultak a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében.

Büszkén mondhatjuk, hogy a kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából Magyarország irányításával 314 partnerségi megállapodás került aláírásra, 174 523 személyt ért el a projektek tevékenysége, 46 esemény került lebonyolításra mind a magyar, mind a támogató országok képviselőinek közös részvételével.

Nyilvánosság tekintetében a közösségi média vált a legfontosabb kommunikációs csatornává, és míg az érdeklődők száma 2016-ban alig 200 volt, ez a szám mára már csaknem 11 000-re nőttYouTube csatornánkon megtekintheti a kétoldalú együttműködéseket bemutató rövid filmeket, ahol a végrehajtásban résztvevők osztják meg tapasztalataikat a nézőkkel.

A végrehajtási időszak alatt Magyarország számos kihívással szembesült, pl. új programszintű intézményrendszer került kialakításra, a magyar fejlesztési politika rendszerének, a szabályozási keretnek a változásai és a rövid projekt-végrehajtási időszak. Mindazonáltal az eredmények figyelemre méltó sikereket mutatnak, melyből látható, hogy a magyar döntéshozatali és intézményrendszer rugalmas és képes a változó körülményekhez alkalmazkodni. Az eredmények és a tanulságok biztos alapot teremtenek a következő időszak előkészítéséhez, valamint a megvalósítás során összegyűjtött jól bevált gyakorlatok kiválóan hasznosíthatóak a további sikerek és fejlesztések elérése érdekében.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el Facebook oldalunkra.

Továbbá szeretnénk figyelmébe ajánlani a támogató országok által felügyelt három program honlapjának elérhetőségét, amelyek szintén számos sikert tudhatnak maguk mögött. Csak egy kattintás a névre és megismerkedhet az adott program hazánk fejlődését szolgáló számos pozitív hatásával:

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd

Norvég Civil Támogatási Alap

Az EGT és Norvég Alapokat bemutató három epizódos rövidfilm készült

Az Európai Gazdasági Térség országai 70 millió eurót, míg a Norvég Alap 83,2 millió eurót biztosított hazánk számára ebben a ciklusban. A megállapodás lényege az EGT és az Európai Unió államai között, hogy előbbiek forrást nyújtanak az Unión belüli kohézió erősítése érdekében, cserébe kedvező részvételi lehetőségeket kapnak az uniós piacokon. Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A hazai intézményrendszer felelőssége alá tartozó összesen 155 projektből 146 valósult meg, a projektekre megítélt források közel 90 százalékos felhasználásával.

A rövidfilmek a Donor országokat, az Alapok célját, intézményrendszerét, az Alapok támogatásából létrehozott projektek és kétoldalú kapcsolatok kezdeményezéseinek eredményeit mutatják be, továbbá a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet.

Az első rész a Donor országokat mutatja be, kiemelve Norvégiát, amely a finanszírozási forrás 95%-át nyújtja továbbá megismerteti a nézőket az Alapok működésének hátterével.

A második rész a hazai intézményrendszer szereplőit, feladatkörüket, valamint a támogatott programterületeket mutatja be.

A harmadik rész a leglátványosabb projekteket mutatja be programterületenként. Említésre kerül az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es újabb finanszírozási ciklus jelenleg folyamatban lévő előkészítése, mely további hasznos fejlesztéseket támogathat a jövőben.

Kétoldalú kapcsolatok erősítésének eredményeit bemutató rövidfilmek készültek

Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A 10 részes rövidfilm betekintést ad az egyes programterületek kétoldalú együttműködéseibe. Valamennyi programterületen bemutatunk egy-egy sikeres projekten belüli kétoldalú együttműködést, mely hozzájárult a hatékonyabb projekt megvalósításhoz.

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése volt a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járultak hozzá.

Az EGT Alap keretében megvalósított Ösztöndíj program célkitűzése a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósításának elősegítése volt, valamint hozzájárult a magyar és külföldi intézmények közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához, jó gyakorlatok átvételéhez.

A Megújuló program egyik célja a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások fenntartható alkalmazása területén. Az EGT Alap támogatásával több magyar szakember is részt vett izlandi képzésen az elmúlt évben, így lehetőségük nyílt megismerni módszertanukat.

Talajra alkalmazható termékek fejlesztésében működtek együtt magyar és norvég szakemberek a Zöld Ipari Innováció program keretein belül.

Patológiai E-health fejlesztésen dolgoztak együtt magyar és norvég szakemberek a korai rákdiagnosztika megvalósításához a Népegészségügy programban.

Az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz programterületen keretében a kétoldalú együttműködésnek a témája a vízi infrastruktúra volt, és hogy hogyan lehet jobban kezelni a vizet. A két ország szakemberei tapasztalatot cseréltek az új infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatban.

A hazai legnagyobb önkormányzati szövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, együttműködve a norvég önkormányzati szövetséggel, több helyi önkormányzat számára nyújtott hasznos segítséget az ügyfelek erőszakos fellépésének kezelésében, a jó gyakorlatok cseréjében, megoldások kidolgozásában.

Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósulhatott meg Magyarországon a Fészekhagyó program, amely a fogyatékkal élő (főleg Williams szindrómás és egyéb ritka betegségben szenvedő) fiatalokat készítette fel az önálló életre, igényeiknek és sajátosságaiknak megfelelő feladatokon és tréningeken keresztül.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Norwegian Istitute of Bioeconomy Research szervezetei sikeresen működtek együtt a Szeri Gyógynövényház, valamint a hozzátartozó gyógynövénykert hasznosításának, fenntartásának, esetleges további fejlesztéseinek megvitatásában, kiértékelésében.

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program célja volt a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által.

Új pályázati felhívás jelent meg az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Regionális Együttműködés Alapjának keretében

Izland, Liechtenstein és Norvégia 2018. januárban jelentette be a 34,5 millió eurós Alap elindítását, melynek célja olyan regionális, de határokon átívelő nemzetközi projektek támogatása, amelyek Európa közös kihívásaira kínálnak megoldást. Az Alap az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok minden prioritási szektorában elérhető. Common Challenges – Shared Solutions (Call no. 2018-01) címen jelent meg a program első pályázati felhívása, mely a hivatalos weboldalon keresztül érhető el.

Az Alap közvetlen kezelője a Finanszírozási Mechanizmus Iroda, melynek kapcsolattartója az alábbi hivatalos honlapon érhető el.

http://www.ecorys.pl/eeagrants

Határon átívelő regionális együttműködések erősítése

Az új Regionális Együttműködés Alap olyan kezdeményezéseket támogat, melyek a kedvezményezettek, donor országok és a 10 szomszédos európai ország, határokon átívelő, nemzetközi együttműködéseit fejleszti.

A teljes támogatási alap mintegy 34.5 millió eurót tesz ki. A területen elsőként megjelent januári pályázati felhívás keretösszege pedig mintegy 15 millió euró. A felhívás elérhető www.eeagrants.org/regionalcooperation weboldalon.

Együttműködés a szomszédos országok bevonásával

Az EGT és Norvég Alapok mindegyik prioritási szektorában lehetséges a pályázás, így támogatást nyerhetnek például az innováció, vállalkozásfejlesztés, egészségügy, kutatás, szociális integráció, környezetvédelem, klímaváltozás, kultúra, civil társadalom, alapjogok védelme, migráció vagy az igazságszolgáltatás területén induló projektek is. A prioritási szektorokról itt olvashat bővebben.

A támogatás továbbá elérhető az EGT és Norvég Alapok mind a 15 kedvezményezett országában is. Emellett projekt partnerek lehetnek olyan, nem európai uniós tagállamok is, melyeknek van közös határa valamely kedvezményezett országgal. A projekteknek minimum három különböző ország együttműködésével kell megvalósulnia.

A pályázóknak az EGERG rendszerben szükséges regisztrálniuk http://www.egregsystem.info/regionalcooperation

A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 1.

Ha többet szeretne megtudni az EGT és Norvég Alapok Regionális Együttműködés Alapjáról, keresse fel a program hivatalos honlapját: www.eeagrants.org/regionalcooperation .

Forrás: eeagrants.org

Fotó: Mission of Norway to the EU

Módosult a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának “CAMPAIGN” elnevezésű pályázati felhívása

A Nemzeti Kapcsolattartó tájékoztatja a pályázókat, hogy a 2017. december 13-án megnyílt, “CAMPAIGN” című felhívás módosult.

A változtatás értelmében a pályázat benyújtási határideje 2018. január 17-ére, valamint a “corporation with legal entity” kategóriájú pályázók GFO kódja 1-re módosult.
A módosult felhívás a változtatásokkal átvezetett egységes szerkezetben 2018. január 11-től érvényes.
A módosítás a felhívásban meghatározott egyéb feltételeket nem érinti.