HU | EN

Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Szintű Alapja

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának (KKNA) átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járulhatnak hozzá.

Mindezt a KKNA konferenciák, tanulmányutak és egyéb összejövetelek szervezésével, ezeken történő részvétellel, illetve az ezek tapasztalatait megjelenítő beszámolók, tanulmányok, kiadványok készítésével kívánja elérni. A tapasztalatcserék, a közös kezdeményezések egyaránt közelebb hozzák egymáshoz az embereket és intézményeket, valamint biztosítják a kultúrák közötti átjárást és a szaktudás szélesebb körű elérhetőségét.

A KKNA stratégiája az alábbi megfontolások alapján került kidolgozásra:

 • olyan területek azonosítása, amelyekre vonatkozóan a donor országok kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek, és az együttműködés jelentős hozzáadott értéket nyújthat;
 • olyan területek azonosítása, amelyek összhangban állnak a nemzeti prioritásokkal;
 • olyan területek azonosítása, amelyek tekintetében a partnerek érdekeltek az együttműködésben, és képesek arra;
 • olyan területek azonosítása, amelyek képesek a program szinten támogatottakat kiegészíteni és erősíteni.

A KKNA keretében nyílt pályázati felhívások és nevesített kezdeményezések valósulhatnak meg. Az Alapból támogatott minden projektnek partnerségben kell megvalósulnia, vagyis a támogatás feltétele, hogy minden projektgazda alakítson ki együttműködést egy vagy több, donor országból származó szervezettel.

Az Alap teljes kerete:

766.500 EUR (~230 millió Ft)

Az Alap kezelője:

Nemzeti Kapcsolattartó

Megjelent a Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése c. pályázati felhívás a Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program keretében

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy az elindult Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása programterület keretében megjelent a kétoldalú partnerségi kapcsolatok kialakítását, erősítését segítő pályázati felhívás.

A programterülethez tartozó főpályázatok a következő linken érhetőek el.

A pályázati felhívás célja a „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása" program keretében megjelenő vidéki kulturális és természeti örökségi infrastruktúra fejlesztését célzó pályázati felhívás kiegészítéseként, rövidtávú tevékenységek támogatása annak érdekében, hogy segítse a lehetséges donor partnerekkel való kapcsolatfelvételt vagy a már élő kapcsolat megerősítését a projektek előkészítési szakaszában.

Pályázatot azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek vállalják, hogy a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. pályázati felhívásra projektjavaslatot nyújtanak be.

Az igényelhető támogatás maximum 2 267 200 Ft, a támogatás mértéke az elszámolható költségek max. 100%-a.

A pályázatok elbírálása folyamatos a keret kimerüléséig, a pályázatok végső elektronikus benyújtási határideje 2014. május 5., a postai benyújtásé 2014. május 7.

A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linkeken:

Angol nyelven: link

Magyar nyelven: link

A pályázati űrlap kitöltését az alábbi felületen (https://nora.norvegalap.hu/) regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások" gombra kattintva kezdheti meg, az Általános Pályázati Útmutató elérhető a program honlapján a http://www.norvegalap.hu/altalanos-palyazati-utmutato címen.

Megjelentek a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának nyílt pályázati felhívásai

Megjelentek a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának nyílt pályázati felhívásai

Örömmel értesítjük leendő pályázóinkat, hogy két új pályázati felhívásra lehet jelentkezni az EGT és Norvég Alapok egy sajátos konstrukciója, a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja (KKNA) keretében.

A KKNA átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok – Norvégia, Izland, Lichtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködések megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járulhatnak hozzá.

A most meghirdetésre kerülő nyílt pályázatok két beavatkozási területet céloznak:

1. „Klímaváltozás elleni küzdelem" – Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a környezetvédelem területén. Ennek keretében cél

 • a tudatosság és a társadalmi felelősségérzet erősítése a környezetvédelem vonatkozásában,
 • a lakosság klímaváltozásra vonatkozó tudatosságának fejlesztése,
 • a klímaváltozás lassítására vonatkozó, és az alkalmazkodás terén szerzett tapasztalatok cseréje.

2. „Egyenlő esélyek a nők számára" - Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a nemek közti egyenlősség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Ennek keretében cél

 • a hivatás és a családi élet közötti ideális egyensúly megteremtése:
  • a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugalmas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás és egyéb megoldások);
  • a nők által alapított és működtetett vállalkozások ösztönzése
 • a munkahelyi durva bánásmód és erőszak elleni küzdelem.

Az egyes beavatkozási területeken 150.000 euró támogatási összeg áll rendelkezésre (összesen 300.000 euró).

Mindkét felhíváson belül két különböző típusú projektre lehet pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:

 • Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinanszírozású program (PIERO): A PIERO eseti kezdeményezéseket támogat. Ennek keretében egyszerű, egy konkrét tevékenységből álló projekteket lehet megvalósítani (pl. egy rendezvényen vagy találkozón történő részvétel vagy annak megszervezése). A PIERO típusú pályázatoknál nincs konkrét határidő a pályázatok benyújtására, mivel a pályázati felhívások folyamatosan nyitva maradnak mindaddig, amíg forrás áll rendelkezésre.
 • Együttműködési program a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért (COOPER): A COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, melyek célja hosszabb távú, strukturáltabb és intézményesített együttműködések kialakítása (pl. konferencia, rendezvénysorozat vagy a tudatosságot növelő kampányok szervezése, valamint az elért eredmények publikálása). A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázati felhívások korlátozott ideig maradnak nyitva, a pályázatok benyújtási határideje 2014. január 31.

Pályázásra bármely Magyarországon jogi személyként létrehozott gazdasági társaság, költségvetési szerv, szövetség, egyesület, köztestület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet jogosult.

Projekt partner lehet bármely, Magyarországon vagy a donor országokban létrehozott jogi személy, illetve bármely, Magyarországon vagy a donor államokban működő kormányközi szervezet. Minden pályázónak legalább egy, a donor államokból származó partnert meg kell neveznie a pályázatában.

További információkért kérem látogasson erre az oldalra.

Kétoldalú kutatási együttműködés

KÉTOLDALÚ KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A program célja a kutatáson alapuló tudás-fejlesztés erősítése Magyarországon a donor országokkal megerősített kutatási együttműködés révén, ezen belül is különösen a környezetvédelmi és egészségügyi tárgyú kutatások támogatása. A társadalomtudományi kutatások szintén jogosultak támogatásra. A programon belül 1 millió eurót a nemek közti esélyegyenlőség témájában folyó kutatásokra fognak fordítani. A program kisméretű projektek keretében 3,8 millió eurót támogatást kínál hazatérő kutatók beilleszkedésére, tehetséges fiatal kutatói ösztöndíjakra, valamint fiatal tehetségek tudományos pálya felé irányítására. A program felelőse a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, együttműködésben a Norvég Kutatási Tanáccsal (RCN).