HU | EN

MEGJELENT A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA: ALPROGRAM 1: MESTERKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA, ALPROGRAM 2: RÖVID KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MEGÚJULÓ ENERGIA

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy elindult a Megújuló Energia programterület keretében a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosításapályázati felhívás.

A Megújuló Energia program keretében, a pályázati felhívás célja az állampolgárok képzése, tudásuk bővítése célirányosan, a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. A pályázati felhívás célcsoportja a magyarországi megújuló energiaforrással foglalkozó állami, vagy közvetett állami tulajdonú intézmények, háttérintézetek, gazdasági társaságok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények. A projektek végső kedvezményezettjei (képzésen, workshopon, konferencián részvevő személyek) felsőoktatási oktatók, doktori képzésben vagy mesterképzésben résztvevő személyek, felsőoktatásban dolgozó személyzet, kutatók, egyéb nem felsőoktatási intézménynél munka-, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek lehetnek.

Az igényelhető támogatás minimum 3000 euró, maximum 30.000 euró, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően egyszerre indul meg.

Beadási határidő:

  • Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása esetében 2014. április 15.
  • Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása esetében szakaszosan, de legkésőbb 2015. október 31.

A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linkeken:

Angol nyelven: link

Magyar nyelven: link

Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, az angol nyelvű pályázati felhívás tekintendő mérvadónak.

A pályázati űrlap kitöltését az alábbi felületen (https://nora.norvegalap.hu/) regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások” gombra kattintva kezdheti meg, az Általános Pályázati Útmutató elérhető a program honlapján a dokumentumok/altalanos-palyazati-utmutato címen.

Kétoldalú együttműködéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Megújuló energia programterületen

A 2017. július 14-én megjelent bilaterális felhívás „A” komponense, a „Participation at geothermal workshop in Iceland for local governments” helyi önkormányzatok konferencia részvételét, „B” komponense a „Cooperation with Donor Partners” a donor országok szervezeteivel való szakmai együttműködéseket támogatja.

A felhívás átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolat erősítése a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között.

Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mind egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A kétoldalú kapcsolatok erősítését a Donor nemzetek és Magyarország között kétféle tevékenység támogatásával biztosítja a felhívás a Megújuló energia (HU03) programterületen belül:

"Geothermal workshop in Iceland for local governments”, a felhívás “A” komponense (HU03-Bilat-A-2017) és a 
“Cooperation with Donor partners”, “B” komponens (HU03-Bilat-B-2017)

  1. “Geothermal workshop in Iceland for local governments”:

A workshop fórumot biztosít a geotermális energiával kapcsolatos tevékenységekben érdekelt helyi önkormányzati döntéshozók, mérnökök és vezetők számára, lehetőséget adva a jógyakorlatok bemutatására és a tudástranszferre a geotermális forrásokat sikeresen hasznosító közösségek között. A workshop a geotermális menedzsment, fenntarthatóság, geotermális energiafelhasználás és befektetések témaköreinek tudásplatformja. A szakmai rendezvény további célja a magyarországi és Európai Uniós szabályozások megismertetése és összehasonlítása az Izlandi politikával.

A nyílt felhívásra pályázatot benyújtani jogosult minden geotermális potenciállal és távfűtési rendszerrel rendelkező, magyarországi helyi önkormányzat a felhívás 2.1. pontjában részletezett lista szerint.

  1. Cooperation with Donor partners”:

A felhívás B komponensének átfogó célja a társadalmi szemléletformálás és a lakosság környezettudatosságának erősítése a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok tudáscseréje által. Pályázatot benyújtani jogosult minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett közintézmény, állami és nem állami, for-profit és non-profit szervezet, valamint Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

Az “A” és “B” komponensre rendelkezésre álló támogatási forrás: 43.056.000 HUF (138.000 EUR)

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az “A” komponensre benyújtott pályázatok prioritást élveznek a kiválasztási folyamatban.)

Mindkét komponens esetében a támogatási intenzitás: 100 %

A pályázat benyújtásának határideje 2017. július 31.  

Tájékoztató workshop a Megújuló energia programterület Geotermális Képzési Programjáról

A projekt tájékoztató workshop keretében elsősorban egyetemek, szakmai szövetségek és kutatóközpontok képviselői ismerhették meg a Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen, Izlandon (UNU-GTP) című, a Megújuló energia HU03 program területén támogatott,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját kezelésében lebonyolított projektet.

A 2017. április 27-i  workshop az EGT finanszírozási mechanizmus működéséről és feladatairól, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által - a projektgazdai feladatok ellátása mellett – program operátori szerepkörben vezetett energiahatékonysági és megújuló energia programterületekről összeállított előadással kezdődött. Ezt a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet összefoglalója követte a hazai geotermális potenciálról és a határokon átnyúló együttműködési lehetőségekről. Végül a képzési program hat magyar résztvevője számolt be a program alatt szerzett tapasztalatairól, és bemutatták az általuk készített szakmai tanulmányokat. Az előadások után a frissen képzett résztvevők és a hazai szakértők szakmai diskurzust folytattak a jövőben tervezett együttműködések kialakítása és a meglévő szakmai kapcsolatrendszer bővítése érdekében.

A projekt 57,7 millió forint támogatással, 100%-os támogatási intenzitás mellett, hat magyar résztvevő számára tette lehetővé, hogy 2016. április 19. és október 10. között az ENSZ Egyetem Geotermális Képzési Programja keretében tanuljanak Reykjavíkban, Izlandon.

 Frissítés: A workshop előadásai elérhetőek a projekt aloldalán.

Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen - záróünnepség

2017. április 27-én került sor a Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen, Izlandon (UNU-GTP) című, a Megújuló energia HU03 program területén támogatott projekt záróünnepségére.

A projekt hat magyar résztvevő számára tette lehetővé, hogy 2016. április 19. és október 10. között a reykjavíki ENSZ Egyetem speciális képzése, a Geotermális Képzési Program keretében tanuljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, hat hónapos posztgraduális képzés célja, hogy a hazai geotermikus energia hasznosítására fókuszáló projektek tervezéséhez és végrehajtásához nélkülözhetetlen szakmai és gyakorlati ismereteket adjon. Az ösztöndíj fedezte a kiutazók teljes költségét. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun) partnerségével valósult meg, 57,7 millió Ft támogatással.

A projekt záróünnepségét dr. Makai Martina, zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, majd a képzés résztvevői számoltak be a program alatt szerzett tapasztalataikról, és bemutatták az általuk készített szakmai tanulmányokat. Az eseményt dr. Nádor Annamária, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet geológusának, tudományos főmunkatársának a hazai geotermális viszonyokról és lehetőségekről készült előadása zárta. A rendezvényen részt vettek a szakterület prominens szereplői, többek között dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, Zelei Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese, valamint Rónaszéki Gábor, a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. főigazgatója is.  

Frissítés: A workshop előadásai elérhetőek a projekt aloldalán.

Ösztöndíjlehetőségek megújuló energiafelhasználással kapcsolatos képzésen való részvételre

Megjelent a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása: Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása, Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása c. pályázati felhívás a Megújuló Energia program keretében

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy elindult a Megújuló Energia programterület keretében a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása pályázati felhívás.

A Megújuló Energia program keretében, a pályázati felhívás célja az állampolgárok képzése, tudásuk bővítése célirányosan, a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. A pályázati felhívás célcsoportja a magyarországi megújuló energiaforrással foglalkozó állami, vagy közvetett állami tulajdonú intézmények, háttérintézetek, gazdasági társaságok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények. A projektek végső kedvezményezettjei (képzésen, workshopon, konferencián részvevő személyek) felsőoktatási oktatók, doktori képzésben vagy mesterképzésben résztvevő személyek, felsőoktatásban dolgozó személyzet, kutatók, egyéb nem felsőoktatási intézménynél munka-, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek lehetnek.

Az igényelhető támogatás minimum 3000 euró, maximum 30.000 euró, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően egyszerre indul meg.

Beadási határidő:

  • Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása esetében 2014. április 15.
  • Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása esetében szakaszosan, de legkésőbb 2015. október 31.

A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linkeken:

Angol nyelven: link

Magyar nyelven: link

Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, az angol nyelvű pályázati felhívás tekintendő mérvadónak.

A pályázati űrlap kitöltését az alábbi felületen (https://nora.norvegalap.hu/) regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások" gombra kattintva kezdheti meg, az Általános Pályázati Útmutató elérhető a program honlapján a /hu/dokumentumok/altalanos-palyazati-utmutato címen.

Megjelent a Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása c. pályázati felhívás a Megújuló Energia program keretében

Megjelent a Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása c. pályázati felhívás a Megújuló Energia program keretében
Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy elindult a Megújuló Energia programterület keretében a Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítését elősegítő pályázati felhívás.
A pályázati felhívás célja a Megújuló Energia program keretében, a geotermikus alapú hőhasznosítás növelése által hozzájárulni a megújuló energiaforrások részarányának növekedéséhez és a kibocsátás csökkentéséhez továbbá a szemléletformáláshoz. A felhívás közvetlen célcsoportja a jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhővel ellátott települések.

Az igényelhető támogatás minimum 600.000 Euro (170.040.000 HUF), maximum 3.300.000 Euro (935.220.000 HUF).

A pályázatok elbírálása a beadási határidőt (2014. április 7.) követően egyszerre indul meg.

A pályázati felhívás elérhető az alábbi linken:

Magyar nyelven: link

A pályázati űrlap kitöltése tervezetten 2014. február 10-től lesz elérhető az elektronikus felületen keresztül (https://nora.norvegalap.hu/)

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszak Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferenciája 2013. december 2-án kerül megrendezésre Budapesten

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszak Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferenciája 2013. december 2-án kerül megrendezésre Budapesten

Dátum: 2013.december 2.
Esemény megnevezése: EGT Alap Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferencia

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszak Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferenciája 2013. december 2-án kerül megrendezésre Budapesten. A rendezvény programja itt érhető el. A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, melyet legkésőbb 2013. november 24-ig az alábbi regisztráció kitöltésével lehet megtenni.

Tekintettel arra, hogy a kétoldalú kapcsolatok erősítése az EGT FM egyik kiemelt célkitűzése, a rendezvény egyben hálózatépítési eseményként is szolgál a magyar és donor országbeli potenciális projektpartnerek számára. A rendezvényen résztvevő és kétoldalú egyeztetésekre nyitott Donor országbeli résztvevők bemutatkozó anyaga itt érhető el.

Megújuló energia

MEGÚJULÓ ENERGIA

Program Operátor: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Donor Program Partner: Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)

Célkitűzés: A program célja a megújuló energiaforrások arányának növelése az energia felhasználásban. A program kiemelt célja geotermikus energiát hasznosító fejlesztések (már működő távfűtő rendszerek átállítása geotermikus bázisra) megvalósítása, valamint a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások fenntartható alkalmazása területén.

Keretösszeg: 2,42 milliárd HUF

Támogatott területek:

  1. Geotermikus energiát hasznosító fejlesztések megvalósítása már működő távfűtő rendszerek geotermikus bázisra való átállításával.
  1. A tudatosság és az oktatás erősítése a megújuló energiaforrások területén; szakértői szintű, mesterfokú képzések, tréningprogramok, valamint tudatosságnövelő kampányok támogatása.

Pályázati felhívások:

  1. Megújuló energiatermelés fokozása

Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása c. nyílt pályázati felhívás

  1. Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energia területén

Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása c. nyílt pályázati felhívás

Kedvezményezettek köre: Vállalkozások, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, természetes személyek

5 támogatott projekt