HU | EN

Energiahatékonyság


Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAM - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Felhívjuk a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az eddig beérkezett pályázói kérdések alapján a Végrehajtó Ügynökség összeállította a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) gyűjteményét, mely segítségül szolgálhat a pályázatok elkészítésében. (* Kiegészítve a 2016.07.29-i Információs Napon elhangzott kérdésekkel.)

"Kötelező-e partner bevonása a pályázatba? Norvég partner bevonása a szakmai értékelésnél jelent-e plusz pontot?"
"Sem magyar, sem donor országbeli (Izland, Liechtensteini Hercegség, Norvég királyság) partner bevonása nem kötelező. A pályázati felhívás 2.3. pontja szerint donor projekt partner abban az esetben vehet részt a pályázat megvalósításában, amennyiben a projekthez kapcsolódó területen aktív és hozzáadott értékkel rendelkezik. A pályázati felhívás 5.2.3. fejezetében szereplő szakmai értékelési szempontrendszer szerint az értékelés során nem jelent többlet pontszámot a donor országbeli projekt partner bevonása. Amennyiben a pályázatba nem kerül Projekt partner bevonásra (sem hazai, sem donor országbeli), akkor a befogadási kritériumok között szereplő feltétel („A projekt partner a támogatásra jogosultak közé tartozik")nem kerül ellenőrzésre, tekintettel arra, hogy a szempont nem releváns. A szakmai értékelésnél ugyanez az eljárás. "

"A 600 fős tanulói létszámot hogyan kell értelmezni? A projektbe bevonható-e több köznevelési feladatellátási hely, melyek együttes tanulói létszáma éri el a minimum 600 főt? Hátrányos helyzetű tanuló hány főnek számít?"
A Pályázati Felhívás 2.4.2 pontja 19. bekezdése alapján a projektbe bevont köznevelési feladatellátási hely tanulói létszáma minimum 600 fő. A tanulók létszáma: az Oktatási Hivatal által az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében begyűjtött 2013. évi köznevelési statisztikában a KIR köznevelési feladatellátási helyre 2013. október 1-jei állapotnak megfelelően lejelentett tanulók létszámadata. A 600 főt feladat ellátási helyenként kell elérni, tehát amennyiben a 2 (vagy több) iskola külön feladat ellátási helyen szerepel, a pályázatban nem vehetnek részt, mivel egyenként nem érik el a min 600 fős létszámot. A hátrányos helyzetű tanulók egy főnek számítanak. Amennyiben ennek a szakmai korlátozó feltételnek nem felel meg a pályázat, abban az esetben nem támogatható.

"Mikor nem minősül kizáró oknak a jelenleg futó vagy elbírálás alatt álló Zöld Forrás, és/vagy KEOP-6.1.0 és/vagy KEOP-6.2.0 és/vagy KEOP-5.5.0/A és/vagy KEOP-5.5.0/B pályázat?"
Amennyiben jelen kiírásra egyértelműen eltérő tartalommal nyújt be pályázatot, mint az elbírálás alatt lévő vagy jelenleg futó Zöld Forrás, és/vagy KEOP-6.1.0 és/vagy KEOP-6.2.0 és/vagy KEOP-5.5.0/A és/vagy KEOP-5.5.0/B pályázatok, és ezt igazolni is tudja (partnerségi projekt esetén a feltétel minden partnerre vonatkozik), akkor ez nem minősül kizáró indoknak.

Kizáró oknak minősül-e, ha az iskolának néhány helyiségét bérbe adják?
"A pályázati felhívás 2.4.2./I./1. i) pontja alapján az épület(ek) kizárólag oktatási funkciót láthat(nak) el, az épület(ek)ben nem történhet vállalkozási tevékenység. Ugyanakkor, amennyiben a pályázó be tudja mutatni (esetleges tisztázó kérdésre válaszolva), hogy a pályázó szervezet alapfeladatához csak közvetetten kapcsolódó, nem haszonszerzési céllal végzett, jövedelemszerzésre irányuló tevékenységéből (pl.: tornaterem, aula stb. bérbeadása) származó bevételével növelt összesített bevétel-kiadás (cash-flow) eredménye negatív, (azaz a tevékenységből származó bevétele olyan alacsony, hogy az egyéb bevételeivel együtt az nem haladja meg az alapfeladatainak ellátására fordított kiadásainak összességét), a tevékenység nem minősül kizáró oknak"

Mi minősül uszodának?
"A MSZ-EN 15288-1 szabvány alapján „Uszoda/fürdő: egy vagy több vízfelülettel bíró létesítmény, melyet úszásra, élményfürdőzésre vagy egyéb, a vízben végzett fizikai tevékenységre használunk". (forrás: http://www.e-gepesz.hu/?action=show&id=7802) Ennek értelmében a gyermek medence/tanmedence is uszodának minősül, így a pályázati felhívás 2.4.2/I/1/h pontja alapján az ilyen épület nem felel meg a pályázati kiírás által támasztott, a felújítással érintett épületre vonatkozó előírásoknak, így ez az épület nem vonható be a projektbe. "

20.000 fő alatti állandó lakosságszámmal rendelkező települések is pályázhatnak?
Kizárólag azon pályázó részére nyújtható támogatás, aki esetében a felújítással érintett közoktatási intézmény olyan magyarországi településen helyezkedik el, amelynek lélekszáma a KSH Továbbszámított népesség adatai alapján 2012. január 1-én meghaladta a 20.000 főt. A 2012. január 1-én 20.000 főt meghaladó települések listája elérhető a Pályázati felhívás 16. sz. mellékleteként.

Milyen elvárásokat támasztanak a projektbe bevonásra kerülő környezeti nevelési szakértővel szemben?
A pályázati felhívás 21. oldala alapján a környezeti nevelési szakértő vonatkozásában nincs iskolai végzettségre vonatkozó előírás. A vele szemben támasztott előírás, hogy legalább 3 referencia munkával kell rendelkeznie. A pályázati felhívás 5.1.3.B/I./A/5. pontja alapján a Projekt megvalósításban közreműködő szakemberek önéletrajzát a pályázat benyújtásakor szükséges csatolni. Ebben kell bemutatni a környezeti nevelési szakember referenciáit. A referenciáknak a környezeti nevelés, szemléletformálás területén megvalósított tevékenységre szükséges vonatkozniuk. Megfelelő a környezeti nevelési szakértő, amennyiben rendelkezik 3 (az önéletrajzban bemutatott) a projekt 3.1.6. Szemléletformálás megvalósítására vonatkozó tevékenység szempontjából releváns referencia munkával.

A nyilvánosság biztosításához szükséges aloldal a Projektgazda vagy a Fenntartó honlapján kerüljön kialakításra?
Elsődlegesen a Projektgazda honlapján kell létrehozni az aloldalt, de az aloldal természeten átvezethet a Fenntartó honlapjára is.

A hirdetőtáblán milyen adatoknak, információnak kell megjelenni?
Alapvetően a fel kell tüntetni a Támogatási Szerződés azonosítószámát, a projekt teljes költségét, az elnyert támogatási összeget, a projekt címét, illetve a megfelelő logókat.

A kommunikációs tevékenység megvalósítása során a Nyilvánossági terv esetében elegendő-e az alkalmazásra kerülő kommunikációs elemek felsorolása?
A nyilvánossági elemek egyszerű felsorolása nem elegendő, a pályázatban vállalni kellett részletes nyilvánossági terv kidolgozását, melynek tartalmazni kell a kommunikációs tevékenységek céljait, a célcsoportokat, a módszereket és az időkereteket.

Van-e lehetőség a kommunikációs anyagok előzetes véleményezésére?
Van erre lehetőség, a kommunikációs anyagokat előzetes ellenőrzésére elektronikus formában, e-mailen lehet megküldeni a kapcsolattartó részére.

Mi a teendő, ha a beruházás kezdetekor nem tudják biztosítani a hirdető tábla kihelyezését?
A projekt megkezdésekor minden esetben törekedni kell arra, hogy minél előbb kikerüljön a hirdetőtábla.

A kommunikációs tevékenység ellátására kötelező igénybe venni külső vállalkozót?
Nem kötelező külső vállalkozó igénybe vétele, a Projektgazda saját teljesítés keretében is elvégezheti a feladatot.

Mik tekinthetők kommunikációs, információs eseménynek?
Sajtókonferenciák, sajtótájékoztatók, minden olyan sajtóesemény, ami a projekt folyamatait, céljait, teljesítményét, eredményeit mutatja. Ezek egyikének a projektindító vagy záró eseménynek kell lennie.

A pályázat benyújtásakor a Kedvezményezett még nem esett a Kbt. hatálya alá, az új Kbt. szerint mégis közbeszerzés lefolytatására kötelezettek. Mi a teendő?
A pályázat benyújtásakor érvényes törvényi előírásokat kell figyelembe venni, a TSZ-ben rögzített beszerzési terv a mérvadó, nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Milyen formában és milyen határidővel szükséges megküldeni a közbeszerzési dokumentációt?
Ameddig a NORA felület nem áll rendelkezésre, a dokumentumokat elektronikus formában kell megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére, utóellenőrzés esetén az összegzés követő 5 napon belül.

Építési beruházás esetében igénybe kell-e venni független műszaki szakértőt?
Amennyiben közreműködik műszaki ellenőr a projektben, úgy nem szükséges független műszaki szakértő. A teljesítést a műszaki ellenőrnek kell ellenjegyeznie.

Építési beruházás esetén a terület átadás igazolására elengedő-e az építési napló, vagy külön nyilatkozat szükséges?
Elegendő az építési napló, nincs szükség külön nyilatkozatra. 

A szakmai előrehaladási jelentéseket milyen formában kell kitölteni és beküldeni?
A szakmai előrehaladási jelentések benyújtására készül a NORA fejlesztés, amíg az online rendszer nem áll készen, addig papír alapon szükséges benyújtani a jelentéseket, melyekhez a sablon dokumentum elérhető a norvegalap.hu oldalon.

Van-e lehetőség részszámla kiállítására?
Amennyiben a szállítóval kötött szerződésben rögzítésre kerül részteljesítés, akkor van rá mód.

Vállalkozó előlegszámlája milyen módon kerül kifizetésre?
Utófinanszírozás esetén a kedvezményezett egyenlíti ki a számla összegét a vállalkozó részére, majd ezt követően kifizetési igénylés keretében kerül átutalásra a kedvezményezett számára.