HU | EN

Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés


Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés

Program Operátor: Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya

Donor Program Partner: Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS)

Célkitűzés: A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A program keretében minden projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg.

Keretösszeg: 12,7 millió EUR

Támogatott területek:

Intézményi kapacitás megerősítése és az emberi erőforrások fejlesztése a közintézményeknél valamint helyi és regionális hatóságoknál – nevesített projektek

Közintézmények, helyi és regionális hatóságok által nyújtott közszolgáltatások kapacitásának és minőségének javítása – nyílt pályázat útján kiválasztott projektek

Pályázati felhívások

Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében – nyílt pályázati felhívás