HU | EN

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja


Kétoldalú kapcsolatok nemzetközi alapja

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETI SZINTŰ ALAPJA

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának (KKNA) átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járulhatnak hozzá.

Mindezt a KKNA konferenciák, tanulmányutak és egyéb összejövetelek szervezésével, ezeken történő részvétellel, illetve az ezek tapasztalatait megjelenítő beszámolók, tanulmányok, kiadványok készítésével kívánja elérni. A tapasztalatcserék, a közös kezdeményezések egyaránt közelebb hozzák egymáshoz az embereket és intézményeket, valamint biztosítják a kultúrák közötti átjárást és a szaktudás szélesebb körű elérhetőségét.

A KKNA stratégiája az alábbi megfontolások alapján került kidolgozásra:

  • olyan területek azonosítása, amelyekre vonatkozóan a donor országok kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek, és az együttműködés jelentős hozzáadott értéket nyújthat;
  • olyan területek azonosítása, amelyek összhangban állnak a nemzeti prioritásokkal;
  • olyan területek azonosítása, amelyek tekintetében a partnerek érdekeltek az együttműködésben, és képesek arra;
  • olyan területek azonosítása, amelyek képesek a program szinten támogatottakat kiegészíteni és erősíteni.

A KKNA keretében nyílt pályázati felhívások és nevesített kezdeményezések valósulhatnak meg. Az Alapból támogatott minden projektnek partnerségben kell megvalósulnia, vagyis a támogatás feltétele, hogy minden projektgazda alakítson ki együttműködést egy vagy több, donor országból származó szervezettel.

Az Alap teljes kerete:

766.500 EUR (~230 millió Ft)

Az Alap kezelője:

Nemzeti Kapcsolattartó