HU | EN

Népegészségügy


Népegészségügy

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Program Operátor: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Norvég Programoperátor Osztály

Donor Program Partner: Norvég Népegészségügyi Intézet

Célkitűzés:  A program célja a lakosság egészségügyi állapotának javítása és a betegségteher csökkentése egyes kiemelt területeken, különös tekintettel a lelki egészségfejlesztésre.

Cél az egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok között; a mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztése; az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javulása, beleértve a preventív és gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza.

Keretösszeg:  19 576 641 EUR

Elvárt eredmények:

Az egyenlőtlenségek csökkentése a fizikai aktivitás ösztönzésén, a védőnők informatikai eszközökkel való ellátottságának javításán, illetve központi szakmai módszertani támogatásokon keresztül. Az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása „E-patológia” hálózat fejlesztése, gyermek és ifjúsági drogambulancia, valamint döntéstámogató és monitoring rendszer fejlesztésével. Mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lelki Egészség Központok, mentális koordinátori hálózat és egy magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egység létrehozásával.

Kedvezményezettek köre:

A kedvezményezettek körébe mentális egészségügyi területen működő egészségügyi és szociális intézmények, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, alapítványok, az Országgyűlés által elismert egyházak és intézményeik, önálló járóbeteg-szakellátók, kórházak, orvostudományi egyetemek és népegészségügyi egyetemi centrumok, továbbá az Emberi Erőforrás Minisztérium háttérintézményei, illetve ezek konzorciumai tartoznak.

Nevesített projektek:

PP1 – A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

PP2 – Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a népegészségügyi intézményrendszerhez illeszkedően a mentális problémáknak kitett és a mentális problémákkal terhelt lakosság támogatása érdekében