HU | EN

Norvég Civil Alap


Norvég Civil Alap

Civil szervezetek támogatása

A program fő célkitűzése a civil társadalom fejlődésének elősegítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi igazságossághoz, a demokráciához és a fenntartható fejlődéshez.

A támogatási összeg legalább egyharmadát a kiemelt támogatási területekre kell fordítani. A rendelkezésre álló keret minimum 10%-a a gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy tevékenységekre, további 10%-a pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kerül elkülönítésre. A roma népességet érintő tevékenységeknek szintén egyértelműen meg kell jelenni a program céljai között. A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda kap megbízást. Az alapkezelő a Nemzeti Kapcsolattartóval egyeztetve kerül kiválasztásra.
Programoperátor: donor államok által közvetlenül szerződött civil szervezet

EGT hozzájárulás összege: 12.618.000 euró.

A pályázati kiírások megjelentek, részletes információk a www.norvegcivilalap.hu honlapon találhatóak.

Norvég Civil Alap