HU | EN

Zöld ipari innováció program


Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

ZÖLD IPARI INNOVÁCIÓ PROGRAM – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Az alábbiakban a 1. A „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)” központi pályázati felhívására és a “Kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása” pályázati felhívásra beérkezett kérdések és válaszok érhetőek el.

„Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)

Milyen típusú projekttel lehet pályázni a Zöld ipari innováció 1. és 2. alprogramjára?
Milyen módszertan szerint számítandók az egyes indikátorok, hogyan kerülnek ellenőrzésre?
Az indikátorok vállalása partner szinten vagy pályázat szinten kell, hogy történjen?
Van-e kötelező sablon a partnerségi megállapodásra?
Milyen formai és tartalmi követelményei vannak az üzleti tervnek?
Milyen elvek mentén határozzuk meg az egyes projekt partnerek szerepét, és hogyan állítsuk össze a projekt partnerek költségvetését?
Mekkora az 1. és 2. alprogram keretében elnyerhető maximális támogatás, a közvetett költségeket milyen támogatási kategóriába szükséges besorolni?
Hogyan kell az önerőt biztosítani, a 100 millió forintos korlát partnerenként értendő vagy a teljes projektre vonatkozóan?
Kire vonatkozik a biztosítéknyújtási kötelezettség?
Ki köteles a projekt keretében közbeszerzési eljárást lefolytatni?
Mikor kezdhető meg a projekt?
De minimis nyilatkozatot csak a projektgazdának kell kitölteni, vagy pedig minden pályázatba bevont projekt partnernek is?
Van-e lehetőség személyes konzultációra?

Kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása

Meddig lehet pályázatot benyújtani?
A beadást követően a projekt azonnal megkezdhető, vagy csak a támogatás után?
Ha szeptember 10-ig lehet pályázatot benyújtani, hogyan érdemes a projektet ütemezni, hogy a projekt megvalósításra rendelkezésre álló 20 napba beleférjen a hiánypótlási folyamat, a pályázat elbírálása, és a kapcsolatfelvétel megvalósítása?
Mennyi a pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege?
Norvég partner Magyarországra történő utazása esetén hogyan lehet a norvég fél napidíját elszámolni?
De  minimis nyilatkozatot csak a projektgazdának kell kitölteni, vagy pedig minden pályázatba bevont projekt partnernek is?
Milyen dokumentumot kell az „Egyéb dokumentumokhoz” becsatolni a Pályázati Űrlapon?
Bármiféle előnyt jelent-e hogy az előkészítő pályázat beadásra kerül, vagy hiányában hátránnyal indul a fő pályázat elbírálása kapcsán?


Milyen típusú projekttel lehet pályázni a Zöld ipari innováció 1. és 2. alprogramjára?

A Zöld ipari innováció 1. és 2. alprogramjára olyan projektjavaslatokat várunk, melyekben a kísérleti fejlesztés és/vagy az innováció révén csökken a termelés során keletkező szennyező anyagok kibocsátás hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása, valamint új, környezetbarát (pl. anyagtakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre.

Tehát amennyiben a projekt kizárólag arra irányul, hogy egy gyártó által legyártott termék/technológia kerül a projekt keretében telepítésre, a projekt nem támogatható.

A projekteknek minden esetben tartalmazniuk kell kísérleti fejlesztést és/vagy innovációt, és ipari/termelési folyamathoz kell kapcsolódniuk.

Annak érdekében, hogy a projekt tervezetek hozzájáruljanak a Zöld ipari innováció 1. és 2. alprogramjában megfogalmazott célok (indikátorok) megvalósulásához, a projektjavaslatoknak a kísérleti fejlesztésen és/vagy innováción túl beruházási részt is szükséges tartalmazniuk, tekintettel arra, hogy a károsanyag kibocsátást csak egy működő beruházás tudja csökkenteni, vagy egy olyan új termék, amit a beruházás révén gyártanak a fenntartási időszakban. A projektben tehát mindenképpen szükséges a kísérleti fejlesztés és/vagy innováció után üzembe helyezni és működtetni az eredményeket.


Milyen módszertan szerint számítandók az egyes indikátorok, hogyan kerülnek ellenőrzésre?

A Projektgazda vagy profitorientált gazdasági társaságként működő Projekt Partner telephelyén megvalósuló innovatív fejlesztés révén a fenntartási időszak végéig számolt szennyező anyag, vagy hulladék csökkentést kell beírni az adott indikátorhoz.

Ha új termék jön létre, akkor az üzleti tervben kell bemutatni, hogy mire lehet használni a kifejlesztett terméket és várhatóan mennyit lehet eladni belőle, illetve a tervezett eladások alapján, a termék révén igazoltan mekkora csökkentést lehet elérni.  Az eladásokról a könyvelésben szereplő adatokat kérjük be ellenőrzés során.

A „Projekt révén létrejött zöld munkahelyek száma” a projekt hatására, a Projektgazdánál és/vagy a Projekt partnereknél létrejövő, a projekttel kapcsolatos új munkahelyeket jelenti. Az indikátor teljesülésének ellenőrzése a projekthez kapcsolódó új munkaszerződések és a munkaköri leírások alapján történik.

A „Kifejlesztett zöld termékek száma (db)” c. indikátor a 2. alprogram egyik kötelező indikátora, melyet a projekt megvalósulásának napjáig szükséges elérni. Nevezetesen a projekt keretében kifejlesztett termék vonatkozásában a projekt megvalósulás időszaka alatt meg kell szerezni az ISO 14024-es szabvány szerinti I-es csoportba tartozó jelölést/ökocímkét (pl. magyar Környezetbarát termék, EU ökocímke stb.) .

Az indikátorokat a monitoring látogatásokon, helyszíni ellenőrzéseken és a beszámolók révén ellenőrizzük a megvalósítási és a fenntartási időszakban.


Az indikátorok vállalása partner szinten vagy pályázat szinten kell, hogy történjen?

Projekt szinten kell vállalni az indikátorokat, de javasoljuk, hogy amennyiben az indikátor típusa engedi, partnerségi megállapodásban rögzítsék, hogy melyik partner milyen indikátort vállal.


Van-e kötelező sablon a partnerségi megállapodásra?

A partnerségi megállapodásra rendelkezésre áll sablon, amelyet a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges aláírva benyújtani. A partnerségi megállapodás kötelező tartalmi előírásait a pályázati felhívás 35. oldala rögzíti. A pályázat benyújtásához ugyanakkor a Projekt Partnerek által kitöltött és cégszerűen aláírt szándéknyilatkozat elkészítése elegendő.


Milyen formai és tartalmi követelményei vannak az üzleti tervnek?

Az üzleti terv szöveges részét a pályázati űrlapon a Projekt terv részeként kell bemutatni (max. 10 000 karakter), és az üzleti terv kötelező excel mellékletét a „Pályázati űrlap/Dokumentumok/Üzleti terv mellékletei” alpontban szükséges csatolni. Az üzleti terv tartalmi követelményeit a pályázati felhívás 21. oldala rögzíti. Az excel melléklet bevétel-kiadási tervében az adott vállalkozásra vonatkozóan kizárólag a projekt révén (eredményeként) közvetlenül felmerülő bevételeket és kiadásokat kell szerepeltetni a projekt megvalósítás és a projekt fenntartás éveire vonatkozóan.


Milyen elvek mentén határozzuk meg az egyes projekt partnerek szerepét, és hogyan állítsuk össze a projekt partnerek költségvetését?

Norvég partnert elsősorban szakmai feladatra javasolt bevonni, tehát az új technológia, termék kidolgozásában való közreműködésre. A norvég partner projekttel kapcsolatos elszámolható költségeit be lehet tervezni a költségvetésbe. A norvég partnernek – a magyar pályázókhoz hasonlóan – az általa ellátandó feladat szerinti támogatás intenzitás alapján kaphat támogatást (tehát a norvég partnernek is kell saját forrást bizosítania).

A projektgazda és az egyes projekt partnerek költségeit külön kell szerepeltetni a pályázati űrlapon (részletes költségvetés pontban) összhangban az adott projektgazda/projekt partner által ellátandó feladatokkal. A partnerek közötti feladatmegosztásnál elsődleges szempont, hogy az adott projekt partner a projekt témájában és/vagy az általa a projektben ellátott tervezett tevékenység kapcsán releváns szakmai tapasztalattal rendelkezzen.

A pályázat nem zárja ki, hogy az egyik (magyar) projekt partner kizárólag a projektmenedzsment, valamint a kommunikációs tevékenységeket végezze a projekt keretében, ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a projektért a felelősséget a projektgazda viseli, így praktikus lenne, ha a menedzsmentbe a projektgazda is bekapcsolódna.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Projekt partner nem vehet részt alvállalkozóként a projektben, és az egyes partnerek nem számlázhatnak egymásnak.

A pályázat előkészítéséez és megvalósításához fokozottan felhívjuk a figyelmet az Elszámolhatósági Útmutató 4.3 pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályokra.


Mekkora az 1. és 2. alprogram keretében elnyerhető maximális támogatás, a közvetett költségeket milyen támogatási kategóriába szükséges besorolni?

A támogatási intenzitást tagonként és tevékenység típusonként kell számolni.

Az egyes Projektgazda/Projekt partnernek adható támogatás mértéke függ a pályázó típusától, hogy közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül-e (vonatkoznak-e rá az állami támogatási szabályok), milyen tevékenységre pályázik, illetve hol valósul meg a beruházás.

A maximális támogatás kiszámításában a pályázathoz kötelezően csatolandó üzleti terv mellékletének 1. és 2. munkalapja nyújt segítséget. Az “Alapadatok” és a “Költségadatok” megadását követően a “Költségadatok” munkalapon automatikusan látható a pályázat keretében igényelhető maximális támogatás intenzitás tagonként és tevékenység típusonként (“Igényelhető támogatás maximális mértéke (%)” soron).

(Javasoljuk, hogy a pályázati űrlapon Projektgazda/Projekt partnerek részletes költségvetésének kitöltését követően, az adott Projektgazda/Projekt partner összesített költségvetésében szereplő adatokat vezessék át a “Költségadatok” munkalap 7-11 soraiba. A teljes munkalap kitöltését követően a 20. soron jelenik meg az egyes Projektgazda/Projekt partner által igényelt támogatás (Ft-ban). Ezt az értéket szükséges a pályázati űrlapon az adott Projektgazda/Projekt partner összesített költségvetése után szereplő Igényelt támogatás cellába átvezetni.)

A közvetett költségek elszámolhatóságánál főszabály, hogy az 51, 54, 55 és 56. költségsorokon elszámolni kívánt összeg maximum 15%-a minősül elszámolható költségnek. Ebből a 15%-ból  a támogatási összeg attól függ, hogy az 51, 54, 55 és 56. költségsorokon elszámolt konkrét költségtételek milyen állami támogatási kategória alá esnek. A közvetett költségekre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásában szintén az üzleti terv melléklet nyújt segítséget.


Hogyan kell az önerőt biztosítani, a 100 millió forintos korlát partnerenként értendő vagy a teljes projektre vonatkozóan?

Az önerőt minden szereplőnek (projektgazda, projektpartnerek – beleértve a norvég projekt partnert is) külön-külön kell igazolnia.  A 100 millió Ft-os korlát partnerenként értendő, tehát akkor kell benyújtani a pályázathoz, ha az adott projektgazda/projekt partner vonatkozásában az önerő meghaladja a 100 millió Ft-ot. Az önerő igazolás részletes szabályait a pályázati felhívás 25. oldala, valamint az általános pályázati útmutató 4.2 fejezete rögzíti.


Kire vonatkozik a biztosítéknyújtási kötelezettség?

A pályázati felhívás VII/7. pontja alapján minden projektgazda/projekt partner köteles legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló inkasszót tenni.

Ezen túlmenően a költségvetési szervek és az állami tulajdonban lévő nonprofit szervezetek kivételével minden projektgazda/projekt partner köteles a beszedési megbízáson túl további biztosítékadásra., ugyanakkor a támogató biztosíték kikötésétől az előleg igénybevételére nem jogosult, a projekt befejezését követő egyösszegű utófinanszírozással biztosított támogatás esetén eltekinthet.

Az Általános pályázati útmutató 4.3 pontja alapján „a támogatás – ideértve az előleget is – folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha legalább az adott előleg – vagy kifizetés igénylésben igényelt támogatás, továbbá a már korábban a kedvezményezett részére folyósított támogatás együttes összegének megfelelő mértékű biztosíték a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll.” (kivéve költségvetési szervek és az állami tulajdonban lévő nonprofit szervezetek).

A biztosítékadási kötelezettség Projektgazda/projekt partnerek közötti megosztását a partnerségi megállapodásban kell rendezni, melyet szintén a támogatási szerződés megkötése előtt kell benyújtani.

A projekt fenntartására vonatkozó, biztosítékokkal kapcsolatos előírás:

Az általános pályázati útmutató 6.3. fejezete alapján a projektgazda fő számlájára vonatkozó inkasszót a fenntartási időszak végéig kell fenntartani. A fenntartási időszakban a felajánlott biztosíték értéke el kell, hogy érje a folyósított támogatási összeg 50%-át.


Ki köteles a projekt keretében közbeszerzési eljárást lefolytatni?

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló  326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 73.§ 1) bekezdése rögzíti, hogy azok a kedvezményezettek és támogatást igénylők, akik a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülnek vagy a finanszírozási mechanizmusok keretében legalább 50%-os mértékű támogatásban részesülnek, kötelesek a Kbt. vonatkozó szabályai szerint eljárni. A Vhr. rendelkezése a donor fél által meghatározott, a támogatásban részesülő kedvezményezettek vonatkozásában is érvényes Szabályzat (link: Regulation on the Implementation of the EEA / Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) alapján került meghatározásra, melynek 7.16. cikkének 2. pontja kimondja, hogy a legalább 50% támogatásban részesülő kedvezményezett a vonatkozó uniós irányelvek szerinti ajánlatkérőnek minősül. Mindezek alapján, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a támogató szándéka annak rögzítése a támogatási szerződésben, hogy a támogatásban részesülő szervezet a projekt legalább 50 %-os mértékű támogatásban való részesülése esetén a projekt megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzések vonatkozásában közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni összhangban a 2015. évi CXLIII. törvény  Kbt. 5. § (4) bekezdésével. Az ajánlatkérői státuszt a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése is érinti, melyek alapján szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés vagy építési beruházás esetén az adott beszerzés legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatott.


Mikor kezdhető meg a projekt?

A projektet kizárólag a támogatásról szóló döntést követően lehet megkezdeni, a döntés előtt megkezdett projektek a pályázat automatikus elutasítását vonják maguk után.


De minimis nyilatkozatot csak a projektgazdának kell kitölteni, vagy pedig minden pályázatba bevont projekt partnernek is?

A pályázathoz a Projektgazda és az összes Projekt partner de minimis nyilatkozatát be kell nyújtani.


Van-e lehetőség személyes konzultációra?

Tekintettel a személyes konzultációra való megnövekedett igényre, a Norvég Alap Zöld ipari innováció program programoperátora 2016. február 10-én, délelőtt 10-12 óráig konzultációs napot tart, melynek keretében az érdeklődők feltehetik a Zöld ipari innováció pályázattal kapcsolatos kérdéseiket. Helyszín: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Rektori díszterem (főépület, földszint).


Meddig lehet pályázatot benyújtani?

Az  elektronikus  pályázati  űrlap  benyújtásának határideje  2016.03.14.,  16.00  óra.  Az  elektronikus  pályázati  űrlap  benyújtását  követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként,  legkésőbb  2016.03.14.,  24.00  óráig  kell  postára  adni. A szoros határidők miatt, javasoljuk a pályázatot minél előbb benyújtani. 


A beadást követően a projekt azonnal megkezdhető, vagy csak a támogatás után?

A projektet kizárólag a támogatásról szóló döntést követően lehet megkezdeni, a döntés előtt megkezdett projektek a pályázat automatikus elutasítását vonják maguk után. Jelen pályázati felhívás esetében a szolgáltatás megrendelése minősül megkezdésnek.


Ha szeptember 10-ig lehet pályázatot benyújtani, hogyan érdemes a projektet ütemezni, hogy a projekt megvalósításra rendelkezésre álló 20 napba beleférjen a hiánypótlási folyamat, a pályázat elbírálása, és a kapcsolatfelvétel megvalósítása?

Amennyiben a pályázat benyújtása szeptember 10-én, vagy az azt megelőző néhány napban valósul meg, a projekt megkezdését (utazás/esetleges tanulmányírás szolgáltatásként történő megrendelését) és annak megvalósítását, javasoljuk minél későbbre, a szeptember 30-ét megelőző hétre időzíteni.

(Jogszabály alapján a pályázat befogadására és a formai ellenőrzésre a Végrehajtó Ügynökségnek max. 7+7 naptári nap, az esetleges hiánypótlásmegválaszolására, a pályázónak max. 10 nap áll rendelkezésre. A Végrehajtó Ügynökség igyekszik a lehető legrövidebb idő alatt lebonyolítani a befogadást/hiánypótlást, és a projekt zavartalan megvalósítása a pályázótól is megkívánja, hogy ne használja ki a hiánypótlásra rendelkezésre álló maximális időintervallumot.)


Mennyi a pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege?

A felhívás VII. 2. pontja résztvevőnként rögzíti az igényelhető támogatást, ez 1.500 €/fő, amely 3.000 € összegig növelhető – indokolt esetben-, ha tanulmány készítésére is sor kerül, vagy a tervezett program alapján igazolt két éjszakánál hosszabb tartózkodásra kerül sor.

Egy példán keresztül bemutatva, ha a magyar fél részéről 3 fő utazik ki Norvégiába, akkor a támogatás felső határa 9.000 €, amely tartalmazza az utazás, szállás, ellátmány illetve egy esetlegesen elkészített tanulmány költségeit is.

Egy pályázat keretében igényelhető minimum támogatási összeg 500 €, a maximális támogatási összeg 36.000€. (A költségtervet és az igényelt támogatást forintban kell megadni a pályázati űrlapon.)


Norvég partner Magyarországra történő utazása esetén hogyan lehet a norvég fél napidíját elszámolni?

Utazáshoz kapcsolódó napidíjat, csak a pályázó szervezet (Projetgazda, Projekt partnerek) tud elszámolni a belső szabályzata alapján, de legfeljebb 120€/fő/nap maximális összegig. A norvég fél magyarországi ellátásának költségeit, a találkozással összefüggésben felmerült éttermi vagy egyéb vendéglátási szolgáltatásként tudják elszámolni.


De  minimis nyilatkozatot csak a projektgazdának kell kitölteni, vagy pedig minden pályázatba bevont projekt partnernek is?

A pályázathoz a Projektgazda és az összes Projekt partner de minimis nyilatkozatát be kell nyújtani.


Milyen dokumentumot kell az „Egyéb dokumentumokhoz” becsatolni a Pályázati Űrlapon?

A Projektgazda elmúlt két lezárt üzleti évéről szóló beszámolóját (ha csak egy lezárt üzleti évvel rendelkezik, akkor egy évre szóló beszámolót).


Bármiféle előnyt jelent-e hogy az előkészítő pályázat beadásra kerül, vagy hiányában hátránnyal indul a fő pályázat elbírálása kapcsán?

Az előkészítő pályázat beadása nem kötelező, így nem jár hátránnyal az 1. és 2. alprogramra benyújtott pályázatra nézve, ha nem nyújtanak be pályázatot a “Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása” c. konstrukcióra.