HU | EN

Megújuló energia


Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson

Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson 

Projektazonosító: HU-0016-C1-2014

Projektgazda/Project Promoter Magyar Földtani és Geofizikai Intézet/ Hungarian Geological and Geophysical Institute
Program Operátor/Programme Operator Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Ministry of National Development
Megvalósítási időszak/Implementation period 2016.06.01 – 2016.11.30,
Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner
Donor Projekt Partner/Donor Project Partner Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun) / National Energy Authority of Iceland (Orkustofnun)
Összköltség / Total budget (EUR) 48 642 257,38 HUF/ 171 638,17 EUR
EGT támogatás összege / EEA Grant (EUR) 48 642 257,38 HUF/ 171 638,17 EUR

Projekt aloldal

A projekt keretében 2016 során a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 11 kutatója vett részt UNU-GTP (ENSZ Egyetem, Izland) által meghirdetett „Geothermal Energy Overview” rövidkurzuson.
A kurzus során a kutatók betekintést kaptak kutatás módszerek, felhasználási lehetőségek, gazdasági és környezeti megfontolások, geotermális rendszerek, források kutatása, geotermális fűtési rendszerek, energiatermelés és monitoring tárgykörében. Lehetőség nyílt tapasztalatok cseréjére, nehézségek és megoldási lehetőségek feltárására. A terepbejárás alatt geotermikus energiafelhasználási példákat, geotermális mezőket, és a geotermális aktivitáshoz kapcsolódó természeti jelenségeket tekintettek meg.

 
Tanulmány  készült továbbá egy geotermikus energiakinyerésre alkalmas és hőpiaccal rendelkező területre Vecsés környékén, amelyben bemutattuk, hogy földtani-geofizikai módszerekkel hogyan pontosítható az első sikeres termelő-visszasajtoló kútpár kijelölése.

Az alföldi régióban lévő geotermikus táv- és városfűtési rendszerek térségében új termálvíz és vízkőkiválás minták elemzését végezték el, melyek összetételének ismerete hozzájárul a geotermikus fűtőrendszerek hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez és az esetleges problémák megelőzéséhez.

Kiegészítetésre és frissítetésre kerültek a korábbi „országos geotermikus adatbázis” és a harmonizált teljes adat-tartalmat a MFGI országos fúrási adatbázisába (GeoBank) integrálták.

15 kutató vett részt a „European Geosciences Union 2017 General Assembly”, és az „International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters konferenciákon.

Geotermikus témájú nemzetközi szakkönyveket szereztünk be, amelyek elérhetőek az Országos Földtani Szakkönyvtárban.

Médiamegjelenések:

Pályázat indult a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeiről

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kutatói zárórendezvényen ismertették eredményeiket