HU | EN

Népegészségügy


A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

Projektazonosító: HU12-0001-PP1-2016

Projektgazda/Projekt Promoter Országos Tisztifőorvosi Hivatal/National Medical Officer Service
Program Operátor/Programme Operator Állami Egészségügyi Ellátó Központ/ National Healthcare Services Center
Megvalósítási időszak/Implementation period 2016.05.01-2017.04.30.
Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner  
Donor Projekt Partner/Donor Project Partner  
Összköltség / Total budget (EUR) 794 648 900 HUF/ 2 616 558,78 EUR
EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR) 794 648 90 HUF/ 2 616 558,78 EUR

Projekt aloldal

A projekthátterében a védőnői szolgálat hálózata és működése, mint magyar sajátosság állt. A védőnők az alapellátásban elsősorban a megelőzés területén dolgozó szakemberek, akik egészségnevelési, közegészségügyi feladatokat látnak el, a gyermek születését követően folyamatosan figyelemmel kísérik őket a tankötelezettségük végéig. Működési területük a családok otthona, iskolák, kórházak, közösségi terek, védőnői tanácsadók. Jelenleg a védőnői munkát végző 5300 védőnő közül 4005 a területi és 1007 az iskolavédőnői státusz. A védőnők a hátrányos helyzetű településeken sokszor egyedül, szakmai vezetés és segítség nélkül végzik tevékenységüket. Egyedül foglalkoznak a kliensekkel, küzdenek meg a nehezebb esetekkel; különösen érvényes ez a leszakadó térségekben dolgozó védőnőkre. A családlátogatások mellett a napi adminisztrációs tevékenységeket is ellátják, mely munkafolyamatot sok esetben megnehezíti a védőnői tanácsadók nem megfelelő informatikai felszereltsége; jellemzőek az elavult gépparkok, nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló számítógépek.

 A projekt céljai, tevékenysége

  • Az ország egész területén a védőnők - akik jelenleg még nem megfelelő informatikai eszközökkel végzik mindennapi munkájukat - modern informatikai eszközökkel való támogatása, ellátása.
  • Informatikai és szakmai támogatás nyújtása hosszú távon (projekt lezárását követően is) egy – védőnői szakmai, módszertani, informatikai tudásbázisra épülő – információs központon keresztül (Contact Centre).
  • Rajzokkal, piktogramokkal ellátott oktatási anyag készítése, melyet a védőnő az olvasni nem vagy nehezen tudó nők körében alkalmazhat területi munkája során.
  • Kisfilm és egyéb oktatási anyagok készítése a védőnők egészségnevelési munkájának támogatása céljából.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében „jó gyakorlatok” verseny hirdetése a védőnő, a helyi önkormányzat és a roma közösségekkel foglalkozó civil szervezetek közötti partnerségre és az együttműködésre építve. A kiválasztott, nyertes „Jó gyakorlatok” a védőnők közreműködésével a projektzáró konferencia keretében, majd további szakmai rendezvényeken és a projekt weboldalon bemutatásra és publikálásra kerülnek. A projektelem megvalósulása érdekében a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő szakemberek keresik fel a védőnőket, és egyeztetnek az területen megvalósuló sikeres kezdeményezésekről, a verseny részleteiről, részvételi feltételekről, valamint segítséget nyújtanak a közösségi együttműködés megalapozásában.
  • Egy kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, Farkaslyukon – pilot program keretében – életvezetéssel kapcsolatos, egészségtudatosságot erősítő klubszerű közösségi program szervezése hátrányos helyzetű, főként roma családok részére, melyet a helyi területi védőnő vezet más, segítő szakmában dolgozó szakemberek közreműködésével. Az egészségklub célja, hogy olyan kísérlet valósuljon meg a településen, amely mintául szolgálhat más települések számára is, és ahol a különböző szakemberek együttműködése mellett a helyi közösség is aktívan részt vesz a projektelem megvalósításában.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kutatás megvalósítása a roma nők egészségtudatosságáról és azokról a motivációkról, amelyek részvételi szándékukat gátolják a népegészségügyi szűréseken.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves megyében dolgozó védőnők számára szupervíziós tevékenységek (egyéni és csoportos szupervízió, csoportos esetmegbeszélés, továbbá vezető védőnők részére egyéni coaching) szervezése a védőnők szakmai személyiségfejlesztése, támogatása, stressz terhelésük csökkentése, a kiégés elkerülés érdekében. A védőnői szakma új méhnyakszűrési kompetenciájának kihívására fókuszálva a szűrésben jártas védőnők egy kompetenciaerősítő tréningen is részt vehetnek.

Médiamegjelenések:

A projekt eredményei

Roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása Norvég Alap támogatásával

Mindig jól jön a Norvég Alap pénze: fejleszt az ÁNTSZ

Laptopot kaptak a védőnők

Pénzt kapnak a romákkal foglalkozó védőnők

Oktató ismeretterjesztő film a védőnők munkájának támogatásához

Közösségi együttműködés az egészségfejlesztésért

40 új laptopot kaptak a Heves megyei védőnők

Lelkileg is erősítik a védőnői hálózatot

Újabb informatikai és szakmai támogatás a védőnőknek