HU | EN

Népegészségügy


Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására

Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására

Projektazonosító: HU12-0001-PP3-2016

Projektgazda/Projekt Promoter Országos Tisztifőorvosi Hivatal/National Medical Officer Service
Program Operátor/Programme Operator Állami Egészségügyi Ellátó Központ/ National Healthcare Services Center
Megvalósítási időszak/Implementation period 2016.05.01-2017.04.30.
Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner -
Donor Projekt Partner/Donor Project Partner -
Összköltség / Total budget (EUR) 1 187 392 311 HUF/ 3 909 754,07 EUR
EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR) 1 187 392 311 HUF/ 3 909 754,07 EUR

Projekt aloldal

A projektidőszak célkitűzései a következő 5 pontban foglalhatóak össze:

  1. Projekt támogató módszertani központ (MK) felállítása.
  2. 6 db egészségfejlesztési iroda (EFI) lelki egészségközpont (LEK) funkciókkal történő bővítése pilot jelleggel.
  3. Tevékenységekről (1. és 2. célkitűzés) pilot analízis készítése.
  4. Országos kiterjesztéshez szükséges módszertani fejlesztések megvalósítása, működési modellek kidolgozása.
  5. Az „egészséget minden szakmapolitikában” szellemében interszektoriális munkacsoportok létrehozása.

A projektmenedzsment és a projekt szakmai vezetése felállítja a projekt támogató módszertani központot (MK), illetve az azt támogató külső szakértői hálózatot, és együttesen felelnek a hat Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpont funkciókkal történő bővítésének szakmai és módszertani háttértámogatásáért, illetve elkészítik a LEK működését támogató módszertani anyagokat, eljárásrendeket, kutatásokat, felméréseket és képzési anyagokat. Ezzel párhuzamosan pilot jelleggel a 6 db egészségfejlesztési iroda (EFI) lelki egészségközpont (LEK) funkciókkal történő bővítése is megvalósul. A lelki egészség központok a lakosság széles rétegei felé közvetítik azt a szemléletet, hogy a lelki egészség érték, melynek megőrzéséhez minden társadalmi szereplő aktívan hozzájárul. Aki pedig támogatásra szorul, nincs egyedül, mert mindenki számára elérhető a személyére szabott, szakmailag megalapozott és kölcsönös együttműködésre épülő segítség.

A központ minden tevékenysége arra irányul, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék a lelki egészség elérésének és fenntartásának útjait, valamint felismerjék a mentális betegségek jeleit, a megelőzés, támogatás és segítségkérés fontosságát és lehetőségeit.

A pilot program keretében megvalósuló fő tevékenységek a következők:

  • A hat EFI/LEK elkészíti a célzott terület/járás mentális egészségmutatóiból álló problématérképet a működési területükön található, mentális egészségszempontból releváns humán szolgáltatási kapacitások feltérképezése céljából, valamint a terület hálótérképét is. Ezt követően az adatokat átadják a MK részére az adatbázis továbbgondozása céljából.
  • Az EFI/LEK azonosítja a területén zajló jó gyakorlatokat. A jó gyakorlatokat speciális, erre készített eljárásrendek segítségével értékeli, előmozdítja azok elterjesztését, többek között azzal, hogy a befutó helyi adatokból a MK jó gyakorlattárat épít.
  • A hat EFI/LEK – a probléma- és kapacitástérkép elkészítését követően – megkezdi a rendszerelemzést, a helyi szinergiák feltárását, a hálózatépítést, szükséges oktatások és képzések lebonyolítását.
  • A releváns EFI/LEK megvizsgálja a személyre szabott (gyógyító-megelőző) egészségügyi szolgáltatások illeszkedését, szinergiáját a helyi egészségügyi szolgáltatási rendszerekkel.
  • A LEK munkatársak részt vesznek az EFI releváns egészségfejlesztési tevékenységeiben, lakossági kommunikációs események szervezésében, ezáltal biztosítva a meglévő programok komplexitását és megvalósításukat.

A projekt zárása előtt a hat különböző EFI/LEK-ben, MK-ban lezajlott programról, tevékenységekről részletes elemzés, pilotanalízis készül.

Az EFI-LEK munkatársak számára a pilot program figyelembevételével támogató módszertani anyagok készülnek, melyek egyfelől segítik a szakmai tevékenységek egységes szakmai színvonalon történő megvalósulását, másfelől összekötik az EFI-k meglévő tevékenységeit az újonnan bevezetésre kerülő lelki-egészséghez kapcsolódó tevékenységekkel, így biztosítva a komplex és egységes tevékenység-portfóliót.

Az „Egészséget minden szakmapolitikában” szellemében interszektoriális, 10 témaspecifikus munkacsoport – Köznevelési, Szociális ágazat, Ifjúság- és családvédelmi, Társadalmi felzárkózási, Egészségügyi, Környezeti, Média és kommunikációs, Jogi, Munkahelyi/gazdasági, Idősügyi – működik a projekt időszaka alatt. Az egyes munkacsoportok feladata a saját területükre vonatkozó szakmai/szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy milyen beavatkozásokkal, szervezeti, finanszírozási és jogi módosításokkal érhető el, hogy az adott terület hozzájáruljon a lelki egészség fenntartás javításához, a lelki jóllét eléréséhez.

 

Médiamegjelenések:

Mentális egészségfejlesztési projektet indít az OTH

Mentális egészségfejlesztési projektet indít az OTH

A norvég alapok pénzén fejlesztheti mentális egészségét a magyar

Lelki Egészség Központokat alakít ki az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

ÁNTSZ: mentális egészségügyi program indul

Mentális egészségfejlesztési projektet indít az OTH

Lelki egészséggel foglalkozó központok nyílnak

A norvég alapok pénzén fejlesztheti mentális egészségét a magyar

Lelki Egészség Központ hálózatot alakítanak ki

Lelki Egészség Központok