HU | EN

Visszaélés bejelentés

Visszaélés-bejelentés

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Szabályzatának 11.8 cikkének rendelkezéseivel összhangban lehetőséget biztosítunk a Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatosan tudomására jutott esetleges visszaélések gyanújának bejelentésére annak érdekében, hogy biztosíthassuk a szabályosságot, az átláthatóságot és a jó kormányzás vonatkozó kritériumainak teljesülését a Finanszírozási Mechanizmusokkal kapcsolatosan.


Az elektronikus bejelentés megtételére bárki jogosult, amennyiben visszaélést, esetleges jogszerűtlenséget észlelt a Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának bármely szakaszával kapcsolatban. Emellett a bejelentés megtétele után lehetősége nyílik arra is, hogy tájékozódjon a bejelentése feldolgozásáról, valamint az annak nyomán foganatosított intézkedésekről.


Bejelentéssel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett www.anti-lop.hu internetes bejelentő oldalon élhet. A rendszer anonimitást biztosít a bejelentő számára, azaz nem szükséges név beazonosítására alkalmas adatot megadnia önmagáról; a rendszer egy egyedi azonosítószámot generál a bejelentés számára.
A bejelentés feldolgozásának határideje 30 nap. Amennyiben az elintézéshez szükséges idő várhatóan meghaladja a 30 napot, a bejelentés megtételétől számított 15 napon belül a bejelentőt értesítik erről az elintézés várható határidejének megadásával.


A bejelentő tájékoztatást kap a bejelentését követő eljárás eredményéről, amelyhez elegendő egy email címet megadnia, amelyre címezve megkapja az erről szóló értesítést; személy beazonosítására vonatkozó adatot ebben az esetben sem kell rendelkezésre bocsátania.

Amennyiben bejelentést kíván tenni, erre a linkre kattintva megteheti.